Betere Buren worden groener

Betere Buren, het mensontwikkelbedrijf van de gemeente Brunssum, kiest voortaan voor groen ondernemen. Onlangs nam het bedrijf, als eerste stap, drie elektrische auto’s in gebruik.

In de komende jaren zal stapsgewijs een groter deel van het wagenpark van Betere Buren worden vervangen door een elektrische variant.

Ook zal het gebouw van Betere Buren, aan de Boschstraat in Brunssum, binnenkort van zonnepanelen worden voorzien. De duurzaam opgewekte stroom van deze panelen wordt gebruikt voor het opladen van de elektrische auto, maar ook om het gebouw en productieprocessen van Betere Buren voortaan te voorzien van schone energie.

Schone was

Een proces dat profiteert van de verduurzaming van het bedrijf is de was- en strijkservice. Deze service houdt in dat medewerkers van Betere Buren bij inwoners van Brunssum (meestal mensen met een Wmo-indicatie) wasgoed ophalen en deze gewassen en gestreken/gevouwen weer terugbrengen. 

Voor het halen en terugbrengen van het wasgoed zullen voortaan twee van de drie aangeschafte elektrische auto’s worden gebruikt, terwijl de energie voor het wassen en strijken straks door de zonnepanelen geleverd gaat worden.

Klimaatdoelen

Betere Buren is 100% eigendom van de gemeente Brunssum.

De ambitie van de gemeente Brunssum is om in 2030 20% minder aardgas te verbruiken ten opzichte van 2020. Hiertoe zullen gemeentelijke gebouwen worden voorzien van zonnepanelen. Zo zijn er op de sporthal Rumpen inmiddels ruim 400 panelen geplaatst.

Daarnaast werkt de gemeente aan de realisatie van een gemeentelijk zonnepark met plek voor zo’n tienduizend zonnepanelen. Met de opbrengst hiervan kunnen ruim 1.500 Brunssumse huishoudens van stroom worden voorzien.

Elektrisch wagenpark Betere BurenOp 25 oktober 2023 ontvingen wethouder Merle van Leusden (Duurzaamheid) en Gerard van Bakel (directeur Betere Buren) de sleutels van drie elektrische auto’s. Foto: Emile Verhijden.