Bezwaar tegen de aanslag gemeentelijke belastingen?

Onlangs heeft u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen.

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing.

U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. 

WOZ-waarde

Ook dit jaar stijgt de WOZ-waarde weer. De WOZ-waarde is van invloed op onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting, de waterschapsheffing en het eigenwoningforfait. 

Twijfelt u of de WOZ-waarde van uw pand wel juist is? Of vindt u deze te hoog of te laag? Neem contact op met BsGW via 088-8420420. Zij helpen u graag! U kunt ook digitaal of schriftelijk bezwaar maken via de website van BsGW, www.bsgw.nl.

Op www.bsgw.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen en het digitaal loket MijnBsGW.

Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met BsGW via 088-8420420. De contactgegevens staan ook op het aanslagbiljet.

logo BsGW