Brunssums cadeau voor jarige NAVO

Op woensdag 1 mei 2019 schonk wnd. burgemeester Gerd Leers, namens de Brunssumse gemeenschap, een reproductie van een historische muurschildering aan de commandant van het Brunssumse NAVO-hoofdkwartier, Generaal Riccardo Marchiò. De schenking was vanwege de 70e verjaardag van de NAVO in 2019.

De NAVO heeft sinds 1967 een hoofdkwartier in Brunssum, JFC Headquarters Brunssum. Op de basis werken circa duizend militairen uit de 29 NAVO-landen. De mannen en vrouwen die werken op de basis, zijn al generaties nauw verweven met de Brunssumse bevolking.

Om die verwevenheid te illustreren en de banden van vriendschap tussen de NAVO-gemeenschap en de lokale gemeenschap te bevestigen, schonk burgemeester Leers de basis een levensgrote reproductie (3,40m bij 2,05m) van een muurschildering van Bert van Reijmersdal (1922-2007). 

Muurschildering

De oorspronkelijke muurschildering werd in 1946 aangebracht op de wand van de leermijn van de Staatsmijn Hendrik. De leermijn was een ondergronds stelsel waar jonge mijnwerkers voor het vak werden opgeleid. 
De muurschildering is inmiddels aangetast door vocht en roest. In 2016 maakte grafisch ontwerper Ron Slangen foto's van het werk. In de afgelopen drie jaar restaureerde hij de afbeelding met geavanceerde tekenprogramma's. Het eindresultaat, een digitale reproductie op ware grootte, telt meer dan 250 miljoen pixels.

Op de locatie van de Staatsmijn Hendrik is nu het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum gevestigd. 
De digitale reproductie van het werk van Bert van Reijmersdal krijgt een ereplek in de receptieruimte van JFC Headquarters Brunssum. Zo maakt dit werk het mijnverleden en de industriële geschiedenis van deze locatie zichtbaar voor de mannen en vrouwen die dagelijks werken op de basis.