Brunssumse jeugdhulp scoort goed bij klanten

Uit een tevredenheids¬onderzoek onder klanten van de Brunssumse jeugdhulp blijkt dat respondenten (zeer) tevreden zijn over de toegang tot de zorg, en tevreden over de kwaliteit van de zorgverlening en het resultaat van de jeugdhulp.

De gemeente Brunssum voerde in 2018 voor de derde keer een tevredenheidsonderzoek uit onder klanten van de jeugdhulp. Doel is inzicht te krijgen in wat zij vinden van de hulp die zij hebben gekregen, met aangrijpingspunten voor verbetering. Het eerste onderzoek vond plaats in 2016. 

JeugdhulpOnderzoek

De jeugdhulp is in 2015 een gemeentelijke taak geworden. Het onderzoek onder klanten vindt jaarlijks plaats. Het brengt in kaart hoe de klanten de jeugdhulp hebben ervaren, van aanvraag bij de gemeente tot en met afronding en het resultaat van zorg.

Het huidige onderzoek wijkt af van de eerdere twee. Gekozen is voor een onderzoeksvorm waarbij klanten zijn geïnterviewd over hun ervaringen tijdens de zogenaamde 'klantreis': de reis die de klant maakt van zijn eerste melding (bij de gemeente) tot de afsluiting van de zorg.

In totaal zijn voor het onderzoek 54 klanten geïnterviewd uit de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Toegang tot zorg

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste cliënten (zeer) tevreden zijn over de toegang tot de jeugdhulp via de gemeente. 
Alle respondenten zijn positief over het eerste contact en het eerste gesprek. Ook de wachttijd en het contact tijdens het traject worden goed beoordeeld (83%).

Kwaliteit van zorg
Een ruime meerderheid van de Brunssumse klanten is tevreden over de hulp die ze krijgen van de zorgverlener. 
De meeste respondenten zijn tevreden over de wachttijd, net als over het tijdig doorverwijzen. In het resultaat van zorg zijn klanten vooral tevreden over de steun aan het hele gezin om de toekomst weer aan te kunnen. 

Verbetering

Wethouder Hugo Janssen ( Lijst Borger): "Uit deze eerste resultaten blijkt dat we in de afgelopen periode al veel hebben bereikt – gelukkig, vooral voor onze klanten, dus de kinderen en hun ouders. Het onderzoek levert ook aanknopingspunten voor verdere verbeteringen in de organisatie van de jeugdhulp".

"Een van de signalen is dat klanten niet altijd een goede match met de hulpverlener ervaren en de doorstroming in het zorgproces niet altijd vlot verloopt. Ook wil de gemeente de contacten met de klant na afloop van het zorgtraject verbeteren, om te kijken of de geleverde zorg het gewenste resultaat heeft en het gezin zelfstandig verder kan".