Controle hondenbelasting van start

Vanaf 1 juli 2020 gaan controleurs in Brunssum huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Deze 'controle hondenbelasting' gebeurt ieder jaar.

De controles worden uitgevoerd door BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. 

De controleurs bellen bij inwoners aan om het hondenbezit te inventariseren. Als de controleur bij u aanbelt kan hij zich legitimeren, vraag daarnaar! Bij twijfel over de echtheid of geldigheid van een identiteitsdocument kunt u een aanvullende legitimatie vragen en zo nodig contact opnemen met BsGW (zie hieronder). 

Uiteraard zullen bij de controles de voorgeschreven maatregelen vanwege het coronavirus in acht worden genomen, zoals 1,5 meter afstand houden en het toepassen van hygiënemaatregelen. 

affiche hondenbelastingIs uw hond aangemeld?

Iedereen die één of meer honden houdt, moet automatisch hondenbelasting betalen. Het aanmelden van de honden is wettelijk verplicht. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag van de hondenbelasting. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op www.bsgw.nl

Als een hond wordt aangetroffen waarvoor géén belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aanmelden. Er kan dan een 'aanslag hondenbelasting' worden opgelegd.  

Boete

Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden deze niet heeft aangemeld, dan kan mogelijk een bestuurlijke boete worden opgelegd. 

BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangemeld, dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee voorkomt u boetes.

Aanmelden via internet

Het aanmelden of afmelden van een hond kan het snelste via de persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u hier doorgeven. Log in met uw DigiD. De melding is dan direct geregeld.

Burgers die geen internet hebben, kunnen een hond ook telefonisch aanmelden via de BsGW-telefoon, (088) 8420 420. Houd uw Burger Service Nummer bij de hand als u belt. 

Medewerkers van de BsGW-telefoon zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur. 

Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op de website www.bsgw.nl