Diploma voor baan in logistiek

Onlangs ontvingen 9 deelnemers aan de opleiding Logistiek een diploma. Met deze opleiding bereidt Betere Buren mensen met een bijstandsuitkering voor op een baan in de logistiek.

Uitreiking praktijkverklaring januari 2023De opleiding Logistiek ging begin 2022 van start en is bedoeld om mensen in de bijstand op te leiden voor een baan in de logistiek.

De opleiding, Assistent Logistiek MBO1, is ontwikkeld in samenwerking met Vista College. In de opleiding ligt de nadruk op het aanleren van algemene werknemersvaardigheden en het uitvoeren van logistieke handelingen voor het verkrijgen van kennis van logistieke begrippen en van inzicht in logistieke ketens. 

 

 

 


 

Inmiddels hebben 14 deelnemers een praktijkverklaring gehaald, waarmee ze het theoretische deel van de opleiding afsluiten. Nog eens 5 mensen hebben een heftruckdiploma behaald. Van de 38 deelnemers die in 2022 zijn gestart met de opleiding, zijn er inmiddels 16 uitgestroomd naar een baan.

Op de foto overhandigt wethouder Merle van Leusden (Participatiewet) een praktijkverklaring aan één van de deelnemers. Foto: Emile Verhijden.