Dodenherdenking in Brunssum op 4 mei

Op woensdag 4 mei 2022 vindt de jaarlijkse Dodenherdenking in Brunssum plaats. Tijdens een bijzondere ceremonie op de Algemene Begraafplaats en op het Britse Militaire Ereveld wordt stilgestaan bij de slachtoffers van oorlog en onderdrukking.

DodenherdenkingDe Dodenherdenking begint met een Internationale Oecumenische dienst in de St. Gregoriuskerk. Deze begint om 19.15 uur. Om 19.45 uur vertrekt een stoet vanaf de Gregoriuskerk naar de Algemene Begraafplaats.

Ceremonie

Tegen 20 uur volgt er een ceremonie op de Algemene Begraafplaats. Om 20 uur is er 2 minuten stilte.

Na het uitspreken van een overdenking door burgemeester Wilma van der Rijt vinden kransleggingen plaats. Burgemeester Van der Rijt legt samen met een vertegenwoordiging van de Duitse partnergemeente Alsdorf een krans.

Daarna vinden kransleggingen plaats door onder meer een vertegenwoordiging van het NAVO-hoofdkwartier JFC Headquarters, een delegatie van NATO Airborne Early Warning Force (Geilenkirchen) en van USAG Benelux, vertegenwoordigers van de Nederlandse Veteranen, de Jack Aldewereld Stichting, de Stichting War Cemetery Brunssum, Amnesty International, en de Royal Air Forces Association, en door leerlingen van het Broekland-college (namens alle LVO-scholen) en leden van de scouting. 

Het Doden Appèl wordt voorgelezen door Rob Bindels.

Brits ereveld

Aansluitend, rond 20.40 uur, volgt een ceremonie op het Britse Militaire Ereveld. Ook hier worden kransen gelegd. Leerlingen en scouts leggen aansluitend bij de 328 graven op het ereveld bloemen en ontsteken daarna 328 kaarsen.

Tijdens de plechtigheid zullen leerlingen van de International School in Brunssum een declamatie brengen. Het koperensemble van Fanfare St. Barbara en de Coriovallum Pipe Band zorgen voor de muzikale omlijsting.

Kransleggingen particulieren

Particulieren die een krans of bloemen wensen te leggen op een van de kerkhoven, krijgen daartoe de gelegenheid.

Uitzending ZO-NWS

De plechtigheid op de Algemene Begraafplaats en het Brits ereveld wordt rechtstreeks uitgezonden door de streekomroep ZO-NWS.

De uitzending begint even vóór 20 uur en duurt tot ongeveer 21 uur.