Een 10 voor financiële gezondheid Brunssum

De gemeente Brunssum krijgt het rapportcijfer 10 voor de financiële positie. Dat staat in het rapport Benchmark Nederlandse Gemeenten 2023 van BDO. In dit rapport brengt de accountantsorganisatie BDO de financiële gezondheid van de 352 Nederlandse gemeenten in kaart.

Financiële gezondheid 2023 webHet rapport geeft rapportcijfers aan gemeenten, gebaseerd op een aantal vaste financiële kengetallen, zoals solvabiliteit, netto schuldquote en belastingcapaciteit.
Het hoogste cijfer 10 betekent dat een gemeente op alle financiële kengetallen uitkomt in de categorie ‘minst risicovol'. 

Gestegen

Volgens deze benchmark staat Brunssum qua financiële gezondheid op plek 5 van de 141 gemeenten in de categorie 25.000-50.000 inwoners, waarbij de gemeente met de laagste score een 4 heeft als rapportcijfer. In deze categorie scoort Brunssum ook als hoogste Limburgse gemeente.

BDO stelt dit jaar voor de vijfde keer een Benchmark Nederlandse Gemeenten vast. Vorig jaar stond Brunssum nog op een 12e plek. De afgelopen drie jaar kreeg Brunssum steeds een 10, het jaar daarvoor een 9,4.

Lokale lasten

Wethouder Financiën Jaimy van Dijk stelt dat de gezonde financiële basis van Brunssum goed nieuws is voor iedere inwoner. "We hebben een ambitieus programma om Brunssum beter te maken. Wonen. Zorg. Onderwijs. Leefbaarheid. Duurzaamheid. Die ambities kunnen we alleen laten slagen als we een sterke financiële uitgangssituatie hebben".

De inzet van de gemeente is om ook de lokale lasten voor iedere burger zo laag mogelijk te houden, benadrukt wethouder Van Dijk. "Inwoners en ondernemers zijn de afgelopen jaren hard geraakt. Eerst door corona, nu door de energiecrisis. Veel mensen maken zich zorgen over hun bestaanszekerheid. In dat licht is het extra belangrijk dat we, ook de komende jaren, de financiële ruimte hebben om te kiezen voor lage lasten en de juiste investeringen in lokale sterke voorzieningen voor onze inwoners en ondernemers"

"Daarbij zullen we ook een balans zoeken tussen het behouden van degelijke financiële kengetallen aan de ene kant, en het slim inzetten van onze middelen ten behoeve van onze inwoners aan de andere kant".