Gebiedsvisie voor Brunssum-Oost

Op vrijdag 17 november ondertekenden Buurtnetwerk Brunssum-Oost, Huurderskoepel Brunssum-Schinveld, gemeente Brunssum, Weller, politie, SamenKracht en CMWW de intentieovereenkomst om te komen tot een gebiedsvisie voor Brunssum-Oost.

Op basis van een peiling onder de inwoners en wijkpartijen wordt een richting voor de toekomst van deze wijk vastgelegd op papier. De concrete invulling, het uitvoeringsplan, wordt opgepakt met bewoners en de betrokken partijen.

De komende jaren komt er veel af op wijken, dat geldt niet alleen voor Oost, maar ook voor de andere wijken van Brunssum. De insteek is om met bewoners samen te kijken naar hun leefomgeving, naar hun situatie, wensen en behoeften in combinatie met de bestaande en nieuwe initiatieven. Op deze manier kan er samen met andere wijkpartijen worden gewerkt aan de best mogelijke leefomgeving voor de inwoners van dit gebied. Brunssum-Oost heeft prioriteit maar andere wijken zullen volgen. 

Eén wijk, vijf buurten

Brunssum-Oost is een wijk met vijf woonbuurten (Oeloven, Op gen Hoes, De Eggen, Schuttersveld, Kleikoelen), ieder met een eigen karakter. Naast zaken die voor alle mensen in de wijk spelen, zijn er ook aandachtspunten die voor specifieke buurten spelen. De gebiedsvisie heeft daar aandacht voor. 

In de gebiedsvisie Brunssum-Oost zijn vijf pijlers opgenomen, “Schoon, heel en veilig”, Wonen en ruimte”, Welzijn, zorg en gezondheid”, “Voorzieningen” en “Participatie”. Deze pijlers zorgen dat alle aspecten de aandacht krijgen die ze nodig hebben en verdienen. Daarbij wordt steeds bekeken wat het eerste moet worden aangepakt.

De visie van inwoners

Wijkwethouder Hugo Janssen herkent het beeld in de gebiedsvisie: “Uit onder meer inloopbijeenkomsten, straathoeksessies en de bewonersvragenlijst komen zaken als de zorgen van inwoners over parkeerdruk en het ontbreken van een supermarkt naar voren. Het aanbod van zorg- en welzijnsdiensten wordt als het belangrijkst ervaren, en ook is er behoefte aan betere groenvoorzieningen en een schone en veilige omgeving. Het zijn de geluiden die ook ik hoor in de wijk. Het is goed om die nu vanuit een gezamenlijk startpunt, wat de gebiedsvisie is, op te pakken”.

Ieder zijn rol, maar ook samen

Barry Braeken, bestuurder Weller: “Een aantal van de zaken zoals een schone omgeving en betere groenvoorziening kunnen inwoners bijvoorbeeld zelf oppakken, waar nodig met ondersteuning van de wijkorganisaties en de woningcorporatie. Andere aandachtspunten zoals de kwaliteit van huurwoningen liggen meer op ons bordje. Voor veiligheid en zorgdiensten staan weer de andere professionele partijen aan de lat waarmee we nauw samenwerken. Het mooie van de gebiedsvisie is dat het voor iedereen houvast biedt om gezamenlijk aan de gewenste toekomst van Brunssum-Oost te bouwen”.


Onderstekening intentieverklaring Gebiedsvisie Oost

De trotse vertegenwoordigers van politie, Weller, gemeente Brunssum, Huurderskoepel Brunssum-Schinveld, Buurtnetwerk Brunssum-Oost, CMWW  en SamenKracht.(vlnr).

Foto Nose for Photography - Pascal Moors.