Gemeente verwijdert caravans aan de Emmaweg

De gemeente Brunssum heeft op dinsdag 1 december 2020 de caravans aan de Emmaweg in Brunssum laten weghalen. Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan een uitspraak van de rechtbank van Roermond.

Op 29 oktober 2020 nam de gemeente een handhavingsbesluit om per 1 november het plaatsen van caravans van de familie Snijders aan de Emmaweg in Brunssum te beëindigen. In reactie daarop stapte de familie Snijders naar de rechter. 

De rechtbank van Roermond oordeelde dat de gemeente uitvoering mocht geven aan het besluit van 29 oktober en in reactie daarop werd de stalling aan de Emmaweg op 25 november beëindigd.

Op maandag 30 november constateerde de gemeente dat de caravans terug waren geplaatst op de locatie aan de Emmaweg. Op basis van de uitspraak van de rechtbank van Roermond is de gemeente vandaag overgegaan tot het wegslepen van de betreffende caravans.

Betoging

De familie Snijders geeft aan dat zij op de Emmaweg aanwezig is in de vorm van een betoging.

Voor een betoging dient vooraf een kennisgeving ingediend te worden bij de gemeente. Dat is tot op heden niet gebeurd door de familie Snijders of door iemand die de familie vertegenwoordigt.

De familie Snijders is bij brief van 26 november 2020 door de gemeente wel geïnformeerd over de voorwaarden waaronder een eventuele betoging zou kunnen plaatsvinden. Daarbij is op voorhand aangegeven dat de gemeente een betoging in combinatie met plaatsing van caravans niet zal toestaan.