IBA-subsidie voor Schutterspark

IBA Parkstad kent een subsidie van 70.000,- euro toe voor de nieuwe inrichting van het Schutterspark in Brunssum. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van de promenade. De oplevering staat gepland voor 2024 en markeert een nieuwe fase in de doorontwikkeling van het park.

De promenade vormt de verbinding tussen het Schuttershuuske en de vijver, die het middelpunt markeert van het park. Het is een wezenlijk onderdeel van de geplande nieuwe inrichting van het Schutterspark. 

Historisch herstel

Het Schutterspark is een bos- en natuurpark aan de oostrand van Brunssum. Het 80 ha grote gebied is in 1919 ontworpen door landschapsarchitect K.C. van Nes, in opdracht van de Staatsmijnen, als een volkspark voor de mijnwerkers en hun gezinnen. De gemeente Brunssum is sinds 1970 eigenaar van het Schutterspark.

De gemeente heeft, samen met IBA Parkstad, het initiatief genomen om het Schutterspark op te waarderen. Uitgangspunt daarbij is herstel van de historische recreatieve structuur van het park door het aanbrengen van ruimtelijke samenhang tussen de entrees, de hoofdstructuur en de individuele recreatievoorzieningen. 

De ontwikkeling van de promenade is een belangrijk ijkpunt in het vervolmaken van dit plan. De huidige ligging van de promenade blijft onaangetast, maar door de toevoeging van meer groen en door het terugplaatsen van verdwenen historische elementen willen gemeente en IBA de aloude allure van deze laan herstellen.

IBA Schutterspark

Een eerste stap

Voor de ontwikkeling van de promenade heeft de gemeenteraad van Brunssum eerder een bedrag van 585.500,- euro beschikbaar gesteld. IBA Parkstad vult dit nu aan met een subsidie van € 70.000,-.

Wethouder Hugo Janssen benadrukt dat de aanpak van de promenade slechts een eerste stap is in de aanpak van het Schutterspark. "Het is een eerste grote stap, waar we natuurlijk ontzettend blij mee zijn. Maar er staat in de komende tijd nog meer te gebeuren. We werken aan plannen voor een opwaardering van de openbare ruimte en de diverse voorzieningen zodat kwaliteit van de openbare ruimte hand in hand gaat met aantrekkelijke laagdrempelige attracties".

Met die investeringen, zegt wethouder Janssen, wordt het Schutterspark weer wat het ooit was: "Een park met een landschappelijk en recreatieve uitstraling, niet alleen voor de inwoners van Brunssum, maar voor de hele regio".

De gemeenteraad van Brunssum zal nog een besluit nemen over de planning en financiering van de verdere ontwikkelingen van het Schutterspark.