Regeling Bijzondere Bijstand voor Zelfstandigen

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Een van de maatregelen is tijdelijke financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.

De steun geldt voor ondernemers en zelfstandigen die financieel in de problemen komen door de corona-crisis en woonachtig zijn in de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, (voormalig) Nuth, (voormalig) Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

Het is mogelijk om een voorschot te ontvangen. Uw bedrijf moet wel aantoonbaar financiële schade lijden onder de corona-crisis.

Op de website www.socialezaken-mh.nl vindt u meer informatie over de regeling  en een directe link naar het digitale aanvraagformulier voor de BBZ-regeling. 

Let op: u kunt alleen via dit loket de bijstand en/of het voorschot aanvragen. Dus niet via de gemeente Brunssum, en ook niet via de sociale dienst ISD BOL.

Voor het indienen van een aanvraag heeft u de volgende stukken nodig:

  • Het volledige ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (indien u een partner heeft, tekent ook die het formulier); 
  • Een kopie van een geldig ID-bewijs van uw en uw mogelijke partner (ID kaart of paspoort);  
  • Kopie van uw laatste rekeningafschrift van de privérekening; 
  • Bewijsstukken van eventuele overige inkomsten en/of uitkeringen (loonstrook, bankafschrift);
  • Kopie van inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel; 
  • Kopie van uw laatst gedane Inkomstenbelastingaangifte .

Indien er ook een aanvraag voor een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157,- wordt gedaan:

  • Afwijzing aanvraag BMKB-krediet door de huisbankier bijvoegen 
  • Reden aanvraag bedrijfskrediet en specificatie bijvoegen