Regeling Bijzondere Bijstand voor Zelfstandigen verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt, met een aantal aanpassingen in de voorwaarden, van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Kijk hier voor meer informatie over de voorwaarden waaronder de regeling verlengd wordt.

De gemeente Maastricht voerde het eerste deel van de Tozo-regeling voor de gemeente Brunssum uit en doet dat ook voor Tozo 2. 

Op de website www.socialezaken-mh.nl vindt u meer informatie over de regeling

Let op: u kunt alleen via dit loket de bijstand en/of het voorschot aanvragen. Dus niet via de gemeente Brunssum, en ook niet via de sociale dienst ISD BOL.