Informatie over het coronavirus

Sinds december is er in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19), sindsdien wordt er dagelijks gesproken over de ontwikkelingen, in de media maar wellicht ook in uw eigen omgeving. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag geïnformeerd blijft over de laatste stand van zaken.

Gemeente Brunssum beperkt dienstverlening
 

Noodopvang voor kinderen


Heeft u hulp nodig? Of wilt u iemand helpen?
 

Informatie voor ondernemers


Maatregelen tegen coronavirus (landelijk)
 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg van kracht

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gemeente Brunssum beperkt dienstverlening

De gemeentewinkel van de gemeente Brunssum is de komende tijd beperkt open. Dit is een gevolg van de maatregelen die de Rijksoverheid op 12 maart heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door de beperkte openstelling wil de gemeente Brunssum fysieke contacten beperken en daarmee de gezondheid van bezoekers en eigen medewerkers beschermen.

De gemeentewinkel is daarom, voorlopig tot en met maandag 6 april 2020, dagelijks alleen geopend van 10 tot 12 uur, voor de aangifte van geboorte en overlijden en voor het afhalen van reeds aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen.

Het Zorgloket (voor Wmo en Jeugdhulp) is eveneens dagelijks geopend, van 10 tot 12 uur.

De avondopenstelling (donderdag 17-19 uur) komt te vervallen.

Alleen op afspraak

Voor alle andere (urgente) producten en diensten (zoals paspoorten, rijbewijzen en vergunningaanvragen) dient, voor een bezoek aan de gemeentewinkel, éérst telefonisch een afspraak gemaakt te worden. 

Het advies aan inwoners is om een bezoek aan de gemeentewinkel zoveel mogelijk te mijden en uit te stellen tot in ieder geval na 6 april 2020. Een groot aantal producten kan digitaal worden aangevraagd. Kijk daarvoor op de gemeentelijke website, bij de betreffende producten en diensten.

De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9 tot 17 uur, en op vrijdag van 9 tot 12.30 uur, via (045) 527 85 55.

Huwelijken

Trouwen voor de gemeente kan onder strikte voorwaarden doorgaan, in een klein gezelschap, d.w.z. het trouwstel, de trouwambtenaar, twee trouwgetuigen en eventueel een beperkt gezelschap belangstellenden. 

Om besmettingsgevaar te voorkomen dient altijd 1,5 meter afstand tussen het trouwstel en de aanwezigen te zijn gegarandeerd. Dit betekent dan ook dat het maximale aantal personen aanwezig bij een trouwerij mede afhankelijk is van de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt.

Raadsvergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad (raads- en commissievergaderingen) gaan voorlopig niet door. 

Alle evenementen en bijeenkomsten die door de gemeente Brunssum in de periode tot en met 6 april 2020 worden georganiseerd, worden afgelast.

Openbare ruimte

Door een beperktere inzet van medewerkers zal er sprake zijn van minder onderhoud aan de openbare ruimte (groen en wegen). Daardoor kan het zijn dat het langer duurt voor afvalbakken worden leeggemaakt, of wegen of straten worden schoongeveegd.

Het Servicepunt van Betere Buren is tot en met 6 april gesloten. Voor meer informatie neem contact op met 045 727 12 50.

ISD BOL

De gemeentelijke sociale dienst ISD BOL houdt in de periode tot en met 6 april 2020 geen spreekuren. Het loket wordt gesloten. De dienst is gedurende deze periode alleen telefonisch bereikbaar of via digitale kanalen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Noodopvang voor kinderen

Sinds maandag 16 maart 2020 zijn scholen en kinderopvang dicht, als maatregel tegen het coronavirus. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen wordt een uitzondering gemaakt. Zij kunnen terecht in een Noodopvang voor kinderen.

De lijst van cruciale beroepen is hier te vinden.

In Brunssum wordt deze Noodopvang voor kinderen geboden door de kinderopvanginstellingen Humankind en Kinderopvang Parkstad, de peuteropvang van het CMWW, én ook de basisscholen.

Neem contact op met de kinderopvanginstelling

Door wie:
Ouders die vóór 16 maart al kinderopvang voor hun kind(eren) hadden geregeld, kunnen met vragen contact opnemen met de betreffende kinderopvanginstelling. 

Neem contact op met de gemeente

Door wie:
Ouders die op dit moment nog geen reguliere kinderopvang hebben geregeld, maar nu wél opvang nodig hebben vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, kunnen contact opnemen met de gemeente Brunssum.

Bij de gemeente kunnen ouders ook terecht voor:

 • Vragen/onduidelijkheden over het regelen van de opvang voor uw kind(eren) als de ouders de opvang niet geregeld krijgen.
 • Vragen over opvang op tijden die niet standaard worden aangeboden, zoals 's avonds/'s nachts of in de weekenden.
 • Vragen over leerlingenvervoer en het coronavirus.
 • Vragen over opvang voor een kind met een zorgbehoefte.
 • Vragen over noodopvang voor een kind als beide ouders niet werkzaam zijn in een cruciaal beroep.

De gemeente Brunssum is bereikbaar via 045 527 85 55.

Meer informatie over noodopvang voor kinderen is hier te vinden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Heeft u hulp nodig? Of wilt u iemand helpen?

Sommige mensen hebben het extra moeilijk als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. Andere mensen willen juist graag helpen.

Het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW) brengt vraag en aanbod samen van mensen die elkaar kunnen helpen.

Kijk voor meer informatie op het speciale platform van het CMWW.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Overige aangescherpte en nieuwe maatregelen vanaf maandag 23 maart 2020 (landelijk)

In Nederland gelden vanaf maandag 23 maart 2020 de volgende aangescherpte en nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

Overige maatregelen vanaf zondag 15 maart 2020 (landelijk)

In Nederland gelden vanaf zondagdag 15 maart 2020 de volgende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. 
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van deze beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. 
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen (zie hieronder) worden verlengd tot en met maandag 6 april.
   

Overige maatregelen vanaf donderdag 12 maart 2020 (landelijk)

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 de volgende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. 
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.  

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? 

Algemene vragen over het coronavirus

Bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: tel. 0800-1351.

Gezondheidsvragen over een situatie in Zuid-Limburg

U kunt 7 dagen per week contact opnemen met het callcenter van de GGD Zuid-Limburg: tel. 088-8805005. 

Raadpleeg ook de speciale websites van de GGD Zuid-Limburg, van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, en van het RIVM.

Hier is de meest actuele informatie te vinden over

 • het virus,
 • vragen en antwoorden over besmetting en verspreiding,
 • informatie over wat te doen als iemand denkt dat hij/zij, of iemand anders in de omgeving, besmet is,
 • regels voor bruiloften en begrafenissen,
 • regels voor hotels, musea, gemeenschapshuizen en bibliotheken,
 • het doorgaan van evenementen,
 • en andere onderwerpen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Informatie voor ondernemers

Sluiting eet- en drinkgelegenheden (15 maart 2020)

In verband met het indammen van de besmettingen met het coronavirus heeft de Rijksoverheid op zondag 15 maart een aantal maatregelen aangekondigd voor ondernemers in de horeca.

Meer informatie over de maatregelen die sinds 15 maart van kracht zijn, kunt u hier vinden.

Ondersteunende maatregelen voor ondernemers (17 maart 2020)

De Rijksoverheid heeft op dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus een aantal economische maatregelen te nemen.

De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft

Lees hier meer over deze maatregelen.

Verruiming bevoorradingstijden (18 maart 2020)

De gemeente Brunssum heeft besloten om de tijden te verruimen waarop supermarkten bevoorraad mogen worden. Voorlopig tot en met maandag 6 april 2020 is bevoorrading 24 uur per dag, 7 dagen per week toegestaan. Lees meer over de maatregel.

Informatie over de regeling Bijzondere Bijstand voor Zelfstandigen

Op de website www.socialezaken-mh.nl vindt u meer informatie over de regeling  en een directe link naar het digitale aanvraagformulier voor de BBZ-regeling

Voor het indienen van een aanvraag zijn de volgende stukken nodig:

 • Het volledige ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (indien u een partner heeft, tekent ook die het formulier); 
 • Een kopie van een geldig ID-bewijs van uw en uw mogelijke partner (ID kaart of paspoort);  
 • Kopie van uw laatste rekeningafschrift van de privérekening; 
 • Bewijsstukken van eventuele overige inkomsten en/of uitkeringen (loonstrook, bankafschrift);
 • Kopie van inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel; 
 • Kopie van uw laatst gedane Inkomstenbelastingaangifte .

Indien er ook een aanvraag voor een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157,- wordt gedaan:

 • Afwijzing aanvraag BMKB-krediet door de huisbankier bijvoegen 
 • Reden aanvraag bedrijfskrediet en specificatie bijvoegen

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

De BsGW, die de lokale belastingen int voor onder andere de gemeente Brunssum, schort voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso voor ondernemers op. Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaatsvinden. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020.

Kijk voor meer informatie over deze maatregel op de website van de BsGW.

Overige informatie voor ondernemers

Heeft u dringende vragen? Neem dan, bij voorkeur, per e-mail contact op met de gemeente Brunssum, via ondernemersloket@brunssum.nl.