Informatie over het coronavirus

Sinds december is er in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19), sindsdien wordt er dagelijks gesproken over de ontwikkelingen, in de media maar wellicht ook in uw eigen omgeving. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag geïnformeerd blijft over de laatste stand van zaken.

Gemeente Brunssum verruimt dienstverlening per 6 juli 2020


Heeft u hulp nodig? Of wilt u iemand helpen?
 

Informatie voor ondernemers


Maatregelen tegen coronavirus (landelijk per 1 juli 2020)

 

Veelgestelde vragen
 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg van kracht

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gemeente Brunssum verruimt dienstverlening

Vanaf maandag 6 juli 2020 verruimt de gemeente Brunssum de openingstijden. Bezoekers kunnen ook weer terecht tijdens de avondopenstelling, op donderdag van 17 tot 19 uur.

Vanaf 6 juli zijn de openingstijden: 

•    Voor afspraken: maandag t/m vrijdag tussen 9 en 12 uur en op donderdag tevens van 17 tot 19 uur.

•    Voor het afhalen (van bijvoorbeeld reisdocumenten, rijbewijzen en gehandicaptenparkeerkaarten): maandag t/m donderdag tussen 14 en 16 uur en op donderdag tevens van 17 tot 19 uur. Afhalen is niet mogelijk op de vrijdag.

•    Telefonisch is de gemeente op maandag t/m donderdag bereikbaar van 9 tot 16 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur via (045) 527 85 55.

Het Zorgloket (voor Wmo en Jeugdhulp) is dagelijks geopend van 10 tot 12 uur.

Alleen op afspraak

Voor alle producten en diensten (zoals paspoorten, rijbewijzen en vergunningaanvragen) dient, voor een bezoek aan de gemeentewinkel, éérst een afspraak gemaakt te worden. Een afspraak maken kan hier digitaal, of telefonisch, 045-52 78 555.

Tijdens een bezoek aan de gemeentewinkel dient iedereen anderhalve meter afstand te houden tot andere bezoekers en de medewerkers van de gemeente. Om de veiligheid van alle aanwezigen te garanderen, geldt er een maximum aantal bezoekers dat tegelijk in de gemeentewinkel mag zijn. Het kan dus zijn dat u gevraagd wordt om buiten even te wachten tot het aantal aanwezigen in de gemeentewinkel een veilig bezoek mogelijk maakt.

Het advies aan inwoners is om een bezoek aan de gemeentewinkel zoveel mogelijk te mijden en uit te stellen. Een groot aantal producten kan digitaal worden aangevraagd. Kijk daarvoor op de gemeentelijke website, bij de betreffende producten en diensten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Heeft u hulp nodig? Of wilt u iemand helpen?

Sommige mensen hebben het extra moeilijk als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. Andere mensen willen juist graag helpen.

Het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW) brengt vraag en aanbod samen van mensen die elkaar kunnen helpen.

Kijk voor meer informatie op het speciale platform van het CMWW.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Landelijke maatregelen (1 juli 2020)

Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

Vanaf 1 juli gelden onderstaande algemene regels voor binnen en buiten.

Algemene regels voor activiteiten binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Vervoer

 • In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden.
 • Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht.
 • In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.
 • In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.

Kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.
 • Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Uitzonderingen

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:

 • mensen die tot 1 huishouden horen;
 • contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
 • mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
 • sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.

Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.
Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies. 
Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Tot slot

Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, dan kunnen op termijn discotheken en nachtclubs open. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken. Ondertussen wordt wereldwijd gewerkt aan medicijnen en vaccins tegen het coronavirus. Uiteindelijk moet dat leiden tot het opheffen van de algemene regels, zoals het 1,5 meter afstand houden. Maar zolang het virus er is, zullen we ons aan de algemene regels moeten houden. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Veelgestelde vragen

Wat zijn de basisregels voor iedereen? Wat betekent 'afstand houden'?

Lees hier voor meer informatie over de gevolgen voor het dagelijks leven.

Afstand houden Gezinsquarantaine
Corona-app Gezondheid
Bruiloften Locaties (zoals zwembaden en pretparken)
Contactberoepen (zoals de kapper en masseur) Mondkapjes
Culturele instellingen (zoals theaters, musea en muziekscholen) Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten
Dashboard coronavirus Sport
Dieren


 
Uitvaarten
   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Informatie voor ondernemers


Informatie over de regeling Bijzondere Bijstand voor Zelfstandigen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt, met een aantal aanpassingen in de voorwaarden, van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Gemeente Maastricht voerde het eerste deel van de Tozo-regeling voor ons uit en doet dat ook voor Tozo 2. Kijk hier voor meer informatie.

Op de website www.socialezaken-mh.nl vindt u meer informatie over de regeling  en een directe link naar het digitale aanvraagformulier voor de BBZ-regeling


Tegemoetkoming schade voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 27 maart de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen tegen het coronavirus. 

Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, dient een ondernemer te voldoen aan een aantal voorwaarden. Meer informatie over het indienen van een aanvraag is te vinden op deze website.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 26 juni 2020. Aanvragen kunnen alleen online worden ingediend.


NOW-regeling voor ondernemers

Werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met omzetverlies kunnen compensatie aanvragen voor loonkosten via de nieuwe NOW-regeling. Dat kan vanaf maandag 6 april 2020 bij het UWV.

De NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen.

Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden.

Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de NOW-regeling.

De NOW-compensatie aanvragen kan bij het UWV.

 

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

De BsGW, die de lokale belastingen int voor onder andere de gemeente Brunssum, schort voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso voor ondernemers op. Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaatsvinden. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020.

Kijk voor meer informatie over deze maatregel op de website van de BsGW.


Overige informatie voor ondernemers

Heeft u dringende vragen? Neem dan, bij voorkeur, per e-mail contact op met de gemeente Brunssum, via ondernemersloket@brunssum.nl.