Informatie over het coronavirus

Op deze pagina de laatste informatie over corona in Nederland en in Brunssum..


Maatregelen tegen het coronavirus (vanaf 10 juli 2021)

Veelgestelde vragen

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Maatregelen tegen het coronavirus (vanaf 10 juli 2021)

De volgende maatregelen zijn van kracht vanaf 10 juli 2021:

In en om huis

Bijzondere gebeurtenissen

 • Bij een huwelijksvoltrekking geldt geen maximum groepsgrootte. 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand mag gebruikt worden.
 • Bij een uitvaart geldt geen maximum groepsgrootte. 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand mag gebruikt worden.

Winkels en plekken die onder voorwaarden open zijn

Alle publiek toegankelijke locaties zijn open. Er geldt nog wel een aantal voorwaarden.

 • Winkels en warenmarkten zijn open. Er gelden wel voorwaarden voor winkelen en boodschappen doen
 • Mensen met een contactberoep mogen werken. U mag naar de kapper, een masseur of naar rijles. 
 • Locaties voor sporten, zoals de sportschool, zijn open. Er gelden wel voorwaarden voor sporten.  
 • Culturele locaties zijn open. Zoals musea, theaters, bioscopen, bibliotheken en concertzalen. Er gelden wel voorwaarden
 • Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening zijn open. Muziekscholen en centra voor de kunsten zijn bijvoorbeeld open. Er gelden wel voorwaarden
 • Locaties voor recreatie zijn open. Zoals attractieparken, natuurparken, dierenparken en spellocaties voor bijvoorbeeld lasergame. Ook wellnesscentra, sauna’s en zonnestudio’s zijn open. Er gelden wel voorwaarden.

Horeca

 • Voor horeca geldt dat deze open is, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.
 • Alle horeca sluit dagelijks om middernacht tot 6 uur ‘s ochtends. Entertainment, zoals live optredens en harde muziek, is verboden.
 • Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun deuren.
 • Voor de horeca gaat het systeem van het coronatoegangsbewijs waarmee een uitzondering op de anderhalvemeterregel mogelijk was, op pauze tot en met 13 augustus 2021.

Evenementen en locaties voor cultuur en sport

 • Evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- en jeugdactiviteitenzijn toegankelijk mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.
 • Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt.
 • Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur.
 • Evenementen duren maximaal 24 uur.
 • Voor doorstroomlocaties, zoals winkels, musea of kermissen, verandert er niks. Zij mogen 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen.

Kinderopvang en onderwijs

 • Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar is open.
 • De basisscholen zijn open. 
 • De buitenschoolse opvang (bso) is open.
 • Het voortgezet onderwijs is open. 
 • Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn voor een deel open. Mbo-studenten krijgen vooral les op afstand. Zij gaan 1 dag in de week naar school.
 • Het hoger onderwijs is voor een deel open. Studenten op hogescholen en universiteiten krijgen vooral les op afstand. Zij hebben ongeveer 1 dag in de week fysiek les.
 • Leerlingen en studenten mogen voor praktijklessen, examens en tentamens naar school, hogeschool of universiteit.
 • Leerlingen en studenten in een kwetsbare positie mogen voor begeleiding wel naar school, hogeschool of universiteit. 

Sport

Reizen

 • Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits. Reis dus bij voorkeur niet tussen  06:30-09:00 uur en 16:00-18:30 uur.
 • Sinds 15 mei geldt er een reisadvies per land. Heeft u vakantieplannen? Ga wijs op reis. Want reizen is en blijft een risico. Check het reisadvies op Nederlandwereldwijd.nl.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Veelgestelde vragen

Wat zijn de basisregels voor iedereen? Wat betekent 'afstand houden'?

Lees hier voor meer informatie over de gevolgen voor het dagelijks leven.

Afstand houden Gezinsquarantaine
Corona-app Gezondheid
Bruiloften Locaties (zoals zwembaden en pretparken)
Contactberoepen (zoals de kapper en masseur) Mondkapjes
Culturele instellingen (zoals theaters, musea en muziekscholen) Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten
Dashboard coronavirus Sport
Dieren
 
Uitvaarten
   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Informatie voor ondernemers

 

Tozo verlengd tot 1 juli 2021

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot 1 juli 2021. De Tozo-3 is onderdeel van het brede pakket aan maatregelen voor het ondersteunen van economie en arbeidsmarkt in de coronacrisis.

Tozo-3 in het kort

 • Zelfstandig ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis kunnen voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 een uitkering levensonderhoud aanvragen ter hoogte van het sociaal minimum (bijstandsnorm).
 • Wie als ondernemer al een uitkering levensonderhoud Tozo-2 kreeg, kan via een mutatieformulier Tozo-3 aanvragen.
 • Voor de lening bedrijfskapitaal zijn er in Tozo-3 geen grote wijzigingen in de voorwaarden ten opzichte van Tozo-2. Er kan een lening bedrijfskapitaal worden aangevraagd tot 1 juli 2021 tot een maximum van € 10.157,- (tenzij dit maximale bedrag al geleend is onder Tozo 1 en/of 2).

Toets op beschikbare geldmiddelen

Toegevoegd aan Tozo-3 is de toets op beschikbare geldmiddelen
De toets op beschikbare geldmiddelen houdt in dat zelfstandig ondernemers niet in aanmerking komen voor uitkering levensonderhoud als zij onderdeel zijn van een huishouden dat beschikbare geldmiddelen bezit van opgeteld meer dan € 46.520.

Het volgende telt mee bij deze toets: contant geld, bank- en spaartegoeden en beleggingen (aandelen, obligaties, opties e.d.).

Zaken als de eigen woning, een bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden tellen niet mee.

Aanvragen

Tot 1 oktober 2020 kunnen ondernemers nog Tozo-2 aanvragen.

Na 1 oktober kunnen ondernemers Tozo-3 aanvragen.

Net als bij de eerste twee Tozo-regelingen geeft de gemeente Maastricht uitvoering aan Tozo-3 voor de gemeente Brunssum.

Een aanvraag indienen doet u via www.gemeentemaastricht.nl/tozo. Hier vindt u ook meer informatie over Tozo-3.


Tegemoetkoming schade voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 27 maart de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen tegen het coronavirus. 

Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, dient een ondernemer te voldoen aan een aantal voorwaarden. Meer informatie over het indienen van een aanvraag is te vinden op deze website.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 26 juni 2020. Aanvragen kunnen alleen online worden ingediend.


NOW-regeling voor ondernemers

Werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met omzetverlies kunnen compensatie aanvragen voor loonkosten via de nieuwe NOW-regeling. Dat kan vanaf maandag 6 april 2020 bij het UWV.

De NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen.

Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden.

Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de NOW-regeling.

De NOW-compensatie aanvragen kan bij het UWV.

 

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

De BsGW, die de lokale belastingen int voor onder andere de gemeente Brunssum, schort voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso voor ondernemers op. Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaatsvinden. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020.

Kijk voor meer informatie over deze maatregel op de website van de BsGW.


Overige informatie voor ondernemers

Heeft u dringende vragen? Neem dan, bij voorkeur, per e-mail contact op met de gemeente Brunssum, via ondernemersloket@brunssum.nl.