Informatie over het coronavirus

Sinds december is er in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19), sindsdien wordt er dagelijks gesproken over de ontwikkelingen, in de media maar wellicht ook in uw eigen omgeving. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag geïnformeerd blijft over de laatste stand van zaken.

Gemeente Brunssum verruimt dienstverlening per 6 juli 2020


Mantelzorg en corona in Brunssum
 

Informatie voor ondernemers


Maatregelen tegen coronavirus (landelijk per 14 oktober 2020)

 

Veelgestelde vragen
 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg van kracht

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gemeente Brunssum verruimt dienstverlening

Vanaf maandag 6 juli 2020 verruimt de gemeente Brunssum de openingstijden. Bezoekers kunnen ook weer terecht tijdens de avondopenstelling, op donderdag van 17 tot 19 uur.

Vanaf 6 juli zijn de openingstijden: 

•    Voor afspraken: maandag t/m vrijdag tussen 9 en 12 uur en op donderdag tevens van 17 tot 19 uur.

•    Voor het afhalen (van bijvoorbeeld reisdocumenten, rijbewijzen en gehandicaptenparkeerkaarten): maandag t/m donderdag tussen 14 en 16 uur en op donderdag tevens van 17 tot 19 uur. Afhalen is niet mogelijk op de vrijdag.

•    Telefonisch is de gemeente op maandag t/m donderdag bereikbaar van 9 tot 16 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur via (045) 527 85 55.

Het Zorgloket (voor Wmo en Jeugdhulp) is dagelijks geopend van 10 tot 12 uur.

Alleen op afspraak

Voor alle producten en diensten (zoals paspoorten, rijbewijzen en vergunningaanvragen) dient, voor een bezoek aan de gemeentewinkel, éérst een afspraak gemaakt te worden. Een afspraak maken kan hier digitaal, of telefonisch, 045-52 78 555.

Tijdens een bezoek aan de gemeentewinkel dient iedereen anderhalve meter afstand te houden tot andere bezoekers en de medewerkers van de gemeente. Om de veiligheid van alle aanwezigen te garanderen, geldt er een maximum aantal bezoekers dat tegelijk in de gemeentewinkel mag zijn. Het kan dus zijn dat u gevraagd wordt om buiten even te wachten tot het aantal aanwezigen in de gemeentewinkel een veilig bezoek mogelijk maakt.

Het advies aan inwoners is om een bezoek aan de gemeentewinkel zoveel mogelijk te mijden en uit te stellen. Een groot aantal producten kan digitaal worden aangevraagd. Kijk daarvoor op de gemeentelijke website, bij de betreffende producten en diensten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mantelzorg en corona in Brunssum

In Brunssum is ondersteuning voor mantelzorgers aanwezig. Juist nu, juist in deze moeilijke coronatijden, kan er behoefte zijn aan een luisterend oor, tips, adviezen en/of behoefte aan respijtzorg (vervangende mantelzorg).

Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand die activiteiten met hem of haar onderneemt. In veel gevallen nemen mantelzorgers veel van deze zaken op zich, maar ook voor hen is het prettig als ze af en toe worden ontlast en kunnen terugvallen op een organisatie die met hen meedenkt. 

Mantelzorg: bij iedereen weer anders

Veel mensen zorgen voor een zieke partner, een ouder wordende vader of moeder, voor een gehandicapte zoon of dochter, voor een hulpbehoevende vriend(in) of buur. Deze hulp uit liefde of persoonlijke betrokkenheid wordt mantelzorg genoemd. Mantelzorg is bij iedereen weer anders. Sommigen zorgen vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Anderen helpen met huishoudelijk werk of komen iedere dag even langs. Vaak neemt de zorg in de loop der tijd toe. 

Uiteindelijk staan veel mantelzorgers dag en nacht paraat, soms jarenlang. 

Een uitdaging

In deze bijzondere tijden van Corona is het nog meer een uitdaging om mantelzorger te zijn. Naast de dagdagelijkse zorgen wordt je bewegingsvrijheid door de landelijke maatregelen beperkt en wordt de professionele zorg aangepast, verminderd of soms zelfs gestopt. De druk wordt hoog en ondersteuning is gewenst.

In de gemeente Brunssum is ondersteuning voor mantelzorgers beschikbaar. 

Mocht u zeker in deze moeilijke tijden behoefte hebben aan een luisterend oor, tips, adviezen en/of behoefte hebben aan respijtzorg (vervangende mantelzorg), dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad (045-2114000) of het Centrum voor maatschappelijk werk en welzijn ( 088-4552500).  

Voor meer informatie kunt u de website raadplegen www.mantelzorgparkstad.nl. of www.cmww.nl/dienst/mantelzorg-bij-cmww.http://www.cmww.nl/dienst/mantelzorg-bij-cmww
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Landelijke maatregelen (14 oktober 2020)

Vanaf 14 oktober, 22 uur, gelden onderstaande algemene regels voor binnen en buiten.

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten, geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk. Uitgezonderd zijn hotels voor hotelgasten, uitvaartcentra en luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:markten voor levensmiddelen, beurzen en congressen, bioscopen en theaters, wedstrijden, betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties.
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal) en voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Veelgestelde vragen

Wat zijn de basisregels voor iedereen? Wat betekent 'afstand houden'?

Lees hier voor meer informatie over de gevolgen voor het dagelijks leven.

Afstand houden Gezinsquarantaine
Corona-app Gezondheid
Bruiloften Locaties (zoals zwembaden en pretparken)
Contactberoepen (zoals de kapper en masseur) Mondkapjes
Culturele instellingen (zoals theaters, musea en muziekscholen) Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten
Dashboard coronavirus Sport
Dieren
 
Uitvaarten
   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Informatie voor ondernemers

 

Tozo verlengd tot 1 juli 2021

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot 1 juli 2021. De Tozo-3 is onderdeel van het brede pakket aan maatregelen voor het ondersteunen van economie en arbeidsmarkt in de coronacrisis.

Tozo-3 in het kort

 • Zelfstandig ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis kunnen voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 een uitkering levensonderhoud aanvragen ter hoogte van het sociaal minimum (bijstandsnorm).
 • Wie als ondernemer al een uitkering levensonderhoud Tozo-2 kreeg, kan via een mutatieformulier Tozo-3 aanvragen.
 • Voor de lening bedrijfskapitaal zijn er in Tozo-3 geen grote wijzigingen in de voorwaarden ten opzichte van Tozo-2. Er kan een lening bedrijfskapitaal worden aangevraagd tot 1 juli 2021 tot een maximum van € 10.157,- (tenzij dit maximale bedrag al geleend is onder Tozo 1 en/of 2).

Toets op beschikbare geldmiddelen

Toegevoegd aan Tozo-3 is de toets op beschikbare geldmiddelen
De toets op beschikbare geldmiddelen houdt in dat zelfstandig ondernemers niet in aanmerking komen voor uitkering levensonderhoud als zij onderdeel zijn van een huishouden dat beschikbare geldmiddelen bezit van opgeteld meer dan € 46.520.

Het volgende telt mee bij deze toets: contant geld, bank- en spaartegoeden en beleggingen (aandelen, obligaties, opties e.d.).

Zaken als de eigen woning, een bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden tellen niet mee.

Aanvragen

Tot 1 oktober 2020 kunnen ondernemers nog Tozo-2 aanvragen.

Na 1 oktober kunnen ondernemers Tozo-3 aanvragen.

Net als bij de eerste twee Tozo-regelingen geeft de gemeente Maastricht uitvoering aan Tozo-3 voor de gemeente Brunssum.

Een aanvraag indienen doet u via www.gemeentemaastricht.nl/tozo. Hier vindt u ook meer informatie over Tozo-3.


Tegemoetkoming schade voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 27 maart de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen tegen het coronavirus. 

Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, dient een ondernemer te voldoen aan een aantal voorwaarden. Meer informatie over het indienen van een aanvraag is te vinden op deze website.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 26 juni 2020. Aanvragen kunnen alleen online worden ingediend.


NOW-regeling voor ondernemers

Werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met omzetverlies kunnen compensatie aanvragen voor loonkosten via de nieuwe NOW-regeling. Dat kan vanaf maandag 6 april 2020 bij het UWV.

De NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen.

Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden.

Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de NOW-regeling.

De NOW-compensatie aanvragen kan bij het UWV.

 

Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

De BsGW, die de lokale belastingen int voor onder andere de gemeente Brunssum, schort voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso voor ondernemers op. Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaatsvinden. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020.

Kijk voor meer informatie over deze maatregel op de website van de BsGW.


Overige informatie voor ondernemers

Heeft u dringende vragen? Neem dan, bij voorkeur, per e-mail contact op met de gemeente Brunssum, via ondernemersloket@brunssum.nl.