Informatie over het coronavirus

Op deze pagina de laatste informatie over corona in Nederland en in Brunssum..

Maatregelen tegen het coronavirus (vanaf 25 september 2021)

De volgende maatregelen zijn van kracht vanaf 25 september 2021:

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent.

De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Handen wassen, geen handen schudden, testen bij klachten, frisse lucht

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Thuiswerkadvies

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis.

Onderwijs

Primair onderwijs

Het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs is open.

In het basis- en speciaal (basis)onderwijs vervalt de quarantaineplicht voor de hele klas bij een besmette leerling. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaineadvies voor de hele groep of klas.

Net als in de hele samenleving hoeft ook het onderwijspersoneel vanaf 25 september onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden.

Voor onderwijspersoneel wat als (nog) niet immuun wordt gezien, geldt het advies om twee keer per week preventief een zelftest te doen.

Voortgezet (speciaal) onderwijs

Het voortgezet onderwijs is open.

Leerlingen en onderwijspersoneel van middelbare scholen hoeven vanaf 25 september geen mondkapje meer te dragen.

Ook vervalt de verplichte 1,5 meter afstand tussen onderwijspersoneel onderling en tussen leerlingen en onderwijspersoneel. 

Voor leerlingen en onderwijspersoneel wat als (nog) niet immuun wordt gezien, geldt het advies om twee keer per week preventief een zelftest te doen.

MBO, HBO en WO

Alle onderwijsinstellingen zijn open. Na aanpassing van roosters kunnen studenten weer volledig naar de opleiding.

De maximale groepsgrootte van 75 studenten per ruimte vervalt.

Mondkapjes zijn niet meer verplicht.

Voor studenten en onderwijspersoneel wat als (nog) niet 

Openbaar vervoer

In treinen, bussen, trams, metro, taxi’s en ander bedrijfsmatig persoonsvervoer blijft het gebruik van een mondkapje verplicht. 

De mondkapjesverplichting vervalt op perrons en stations.

Horeca en evenementen

Horeca

In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur gelden. 

In alle horeca binnen (behalve bij afhalen zoals in sportkantines) is vanaf 25 september 2021 is alleen met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar toegang mogelijk.

Het toegangsbewijs geldt binnen, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.

Op terrassen is het coronatoegangsbewijs niet verplicht.

Evenementen

Alle evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs

Het coronatoegangsbewijs is verplicht bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters). 

Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd. Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of sluitingstijd. 

Voor beide type evenementen geldt wel: horeca is na 0.00 uur gesloten, met uitzondering van afhaalmogelijkheden. 

Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur.

Vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft.

CoronaCheck gebruiken

Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Voor horeca en organisatoren van evenementen, sport- en cultuuractiviteiten is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.