Inspectie: géén risico’s uitvoering Brunssums onderwijsachterstandenbeleid

De Inspectie Onderwijs heeft onlangs positief gerapporteerd over de taakuitvoering door de gemeente Brunssum op het gebied van het onderwijsachterstandenbeleid in 2022. Volgens het rapport van de Inspectie zijn er “geen risico’s” geconstateerd.

De Inspectie van het Onderwijs voert jaarlijks op twee momenten een risicoanalyse uit waarbij wordt nagegaan of de uitvoering van taken die gemeenten hebben op het gebied van onderwijs, kinderopvang en het onderwijsachterstandenbeleid, inclusief voor- en vroegschoolse educatie binnen de wettelijke voorschriften worden uitgevoerd.

De risicoanalyse is door de Onderwijsinspectie uitgevoerd op basis van het door de gemeente uitgevoerde onderwijsachterstandenbeleid over het jaar 2022. De inspectie heeft de aangeleverde informatie van de gemeente geanalyseerd en op basis hiervan positief gerapporteerd.