Knijpstokken voor wijkteams

De voorzitters van de Brunssumse wijkteams ontvingen onlangs knijpstokken uit handen van de Brunssumse wethouders.

Met de knijpstokken, en het beschikbaar stellen van ander materiaal, wil de gemeente bewoners ondersteunen die op eigen initiatief zwerfvuil opruimen.

Onlangs riep de gemeente Brunssum bewoners op om een handje te helpen bij het opruimen van zwerfafval. Vanwege de coronacrisis zijn medewerkers van de gemeente beperkter inzetbaar. Daardoor is er minder onderhoud aan groen en wegen, en kan het langer duren voor afvalbakken worden leeggemaakt, of wegen of straten worden schoongeveegd.

wijkteams met knijpstokkenDe vijf voorzitters van de wijkteams nemen op symbolische wijze knijpstokken in ontvangst. Van links naar rechts, Jo Mertens (wethouder), Josef Kerstgens (wijkteam Centrum), Lies Damen (wijkteam Oost), Arthur Raes (wijkteam West), Hugo Janssen (wethouder), Jos Rook (wijkteam Noord), Carolus de Rijck (wethouder), Ivo Boekhorst (wijkteam Zuid) en Servie L'Espoir (wethouder). Op de foto ontbreekt wethouder Math Houben. Foto: Emile Verhijden.

Schone wijken

In een aantal wijken gingen bewoners spontaan zwerfafval opruimen, op initiatief van wijkbewoner Henri Ummels. Later sloten alle vijf wijkteams zich bij deze initiatieven aan. Wie mee wil helpen bij het schoon houden van de eigen wijk, kan zich aanmelden bij de wijkteams. De wijkteams organiseren dan rondes door de wijk en zorgen voor spulletjes om het afval te verzamelen.

De gemeenteraad van Brunssum nam onlangs een motie aan om de wijkteams daarbij te helpen. De gemeente heeft nu de wijkteams voorzien van knijpstokken en ander inzamelmateriaal. Ook zorgt de gemeente ervoor dat het ingezamelde afval door de gemeente wordt opgehaald.

Meedoen

Wie mee wil helpen met het zwerfvuil-vrij maken van de eigen wijk, kan zich aanmelden bij het wijkteam. Dat kan via de volgende adressen.

Wijkteam Zuid info@wijkteam-brunssum-zuid.nl
Wijkteam West info@wijkteam-brunssum-west.nl 
Wijkteam Centrum info@wijkteam-brunssum-centrum.nl
Wijkteam Oost info@wijkteam-brunssum-oost.nl
Wijkteam Noord contact@wijkteam-brunssum-noord.nl