Koninklijke onderscheiding voor Giel Tillmans

Op woensdag 17 mei 2023 ontving de heer M.E.H. (Giel) Tillmans een Koninklijke onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Hugo Janssen.

De heer Tillmans werd bij deze gelegenheid benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding met name vanwege zijn verdiensten voor Stichting Volkstuinen In den Lemmender.

Giel Tillmans (71 jaar) is sinds 2007 secretaris van Stichting Volkstuinen In den Lemmender, een complex met circa 110 tuinen. Sinds 2010 is hij voorzitter van de stichting. In de tuinen verricht hij vele werkzaamheden. Hij organiseert bakdagen waar vrijwilligers vlaaien, brood en pizza’s bakken. Op deze dagen fungeert hij als animator. Verder is hij betrokken bij het onderhoud van de tuinen. 

De volkstuinen zijn een sterk verbindend element voor de omliggende wijk, als ontmoetingsplek, wandelgebied en rustpunt voor wijkbewoners. Het is met name de heer Tillmans die aan deze sociale functie, als kartrekker binnen de tuinen, invulling geeft.

Giel Tillmans is daarnaast sinds 2008 bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren van Florence Nightingalestraat (84 leden). Voor deze vereniging coördineert hij praktische zaken en voert technisch onderhoud uit, waaronder het verhelpen van storingen en lekkages. Hij vervult binnen het wooncomplex feitelijk de rol van 'huismeester'.