Koninklijke onderscheidingen voor Henk en Marleen Lukkes

Op zaterdag 1 julii 2023 ontvingen H. (Henk) en M.H.P. (Marleen) Lukkes ieder een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Wilma van der Rijt. De heer en mevrouw Lukkes werden beiden bij deze gelegenheid benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zij kregen de onderscheiding voor hun verdiensten voor Scouting St Vincentius te Brunssum.

Henk Lukkes

Henk Lukkes (74 jaar) is vanaf 1989 actief voor Scouting St. Vincentius. In dat jaar werd hij leider van de Verkenners. Een jaar later, in 1990, werd hij spelend lid bij Scoutingband St. Vincentius. In 1993 trad hij toe tot het bestuur, eerst als secretaris en vanaf 1996 als voorzitter. In 2006 trad hij terug als voorzitter.

De heer Lukkes is nog steeds actief voor de Scoutingband en is sinds 2006 ook all-round ondersteuner van de Scouting St. Vincentius: hij onderhoudt het scoutingterrein (waaronder onkruid wieden, heggen snoeien, terrein opruimen, afvalinzameling), is op de vrijdagavonden het manusje-van-alles, en biedt een helpende hand tijdens scoutingweekenden en tijdens het zomerkamp (begeleiding, organiseren van spellen, inkopen, koken, et cetera).

Marleen Lukkes

Marleen Lukkes (74 jaar) is sinds 1987 actief voor Scouting St. Vincentius. Ze begon met het maken van kerststukjes voor de sponsoractie van de Verkenners. Van 1988 tot 1995 was ze Welpenleidster. Sinds 1996 is ze Groepsbegeleider voor de scouting, een soort vertrouwenspersoon: ze biedt een luisterend oor en treedt op als onafhankelijke partij in conflictsituaties.

Sinds 2001 is ze tevens Ondersteuner Scouts. Ze poetst het scoutinggebouw, doet inkopen, regelt dat defecte instrumenten gerepareerd worden, en verstelt en herstelt uniformen. Ze helpt mee bij de organisatie van groepsweekeinden en kookt tijdens het zomerkamp. Sinds 1990 is ze penningmeester van de Scoutingband St. Vincentius. Ook vertegenwoordigt ze de Scoutingband binnen het landelijke scoutingband comité.