Meer ruimte voor kinderen

Onder strikte voorwaarden gaan Klimpark het Plateau, het BloteVoetenPark en de kinderboerderij in het Schutterspark vanaf woensdag 29 april weer open. Het is voor gezinnen en huishoudens mogelijk om een bezoek te brengen. Zo ontstaat er meer ruimte voor de jonge kinderen om te bewegen in de buitenlucht.

De openstelling is op proef. Over een week evalueert de gemeente met de ondernemers, alleen als iedereen zich houdt aan de spelregels kan de proef een vervolg krijgen.

‘Spelregels’

De ‘spelregels’ zijn vooraf met de gemeente besproken en vastgelegd. Informeer uzelf via de website en/of social media van de ondernemers òf en onder welke voorwaarden u een bezoek kunt brengen. De gemeente controleert gedurende deze week of ondernemers en bezoekers zich houden aan de richtlijnen.