Nieuwbouw aan de Kloosterstraat

Op 1 februari ondertekenden wethouder Jaimy van Dijk namens de gemeente Brunssum en Piet Joosten namens RO groep de ontwikkel- en koopovereenkomst om de oude schoollocatie (basisschool de Opstap) te transformeren tot een woonlocatie met appartementen, grondgebonden woningen en patiowoningen.

Nadat de aanbestedingsperiode eind 2023 werd afgerond, is de overeenkomst nu definitief. RO groep neemt de ontwikkeling van het plan voor haar rekening. Piet Joosten: “We zijn als RO groep hartstikke trots dat we het winnende plan hebben gemaakt. Niet zomaar een straatje erbij, maar eigentijds, gemêleerd en natuurlijk met de hoogste standaarden qua duurzaamheid. En dat allemaal in een parkachtige omgeving, dicht bij het centrum.”

Kloosterpark

“De locatie ligt op loopafstand van het centrum en het nieuw te ontwikkelen bouwplan biedt een welkome aanvulling op het bestaande woningaanbod in de koopsector”, zegt wethouder Jaimy van Dijk. “Ik vind het belangrijk dat we doorpakken bij de Kloosterstraat, juist omdat deze locatie bijdraagt aan onze coalitieafspraak dat er meer betaalbare, grondgebonden koopwoningen komen die geschikt zijn voor elke levensfase”. 
Het Kloosterpark, zoals het plan genoemd wordt, bestaat uit 6 grondgebonden woningen, 5 patiowoningen en 15 appartementen. Zowel de patiowoningen als de appartementen zijn levensloopgeschikt. Zo krijgt het Kloosterpark een mix aan bewoners, van jonge professionals en gezinnen tot (zorgbehoevende) ouderen die graag dicht bij het centrum van Brunssum wonen.

Ondertekening KloosterstraatPlanontwikkeling

RO groep start nu met de verdere ontwikkeling van het plan. Daarbij is veel aandacht voor een prettige, groene leefomgeving en het onderbrengen van parkeergelegenheid. De plannen worden ook besproken met omwonenden om te komen tot de best mogelijke inbedding in de bestaande omgeving. In maart volgt een informatieavond in de Brikke Oave. Belangstellenden kunnen zich voor deze avond aanmelden door een mail te sturen aan kloosterstraat@rogroep.nl. Naar verwachting zijn de plannen begin 2025 zover dat de verkoop kan starten.

Wethouder Jaimy van Dijk (l) en  Piet Joosten (r) ondertekenden de overeenkomsten.

Foto: Emile Verhijden


220574-Brunssum-Kloosterstraat-Park-f01 - 2