Nieuwe wijkagenten in Brunssum

In Brunssum zijn onlangs vier wijkagenten begonnen. De wijkagenten zijn Marc Rodenbusch, Wim Heidendael, Marco Roijen en Ron Lommen.

Wijkagenten webDe wijkagenten van Brunssum. Van links naar rechts: Ron Lommen, Wim Heidendael, Marc Rodenbusch en Marco Roijen. Foto: Emile Verhijden.

 

 

 

 

 

 

 

De wijkagenten zijn ervaren politieagenten. Samen met surveillanten en rechercheurs werken ze aan een veilige wijk door handhaving en opsporing. 
De wijkagent is in veel gevallen het eerste aanspreekpunt in de wijk. Doordat hij intensief contact heeft met inwoners en ondernemers, weet hij wat er speelt en kan hij vroeg ingrijpen bij problemen of – beter nog – helpen deze te voorkomen.

Uw wijkagent

Verdachte situaties in uw wijk? Parkeert er regelmatig een onbekende auto in uw straat? Heeft u het vermoeden dat er drugs verhandeld worden in de wijk, waar u woont? Spelen er andere veiligheidsproblemen? Voor al deze zaken kunt u contact opnemen met uw wijkagent.

Bij het oplossen van problemen (bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid) werkt de wijkagent ook samen met de gemeente of maatschappelijke organisaties. Dat is bijvoorbeeld het geval bij burenruzies, geluidsoverlast, overlast van huisdieren. In dat geval verwijst de wijkagent door naar hulpverlening of organisaties, zoals buurtbemiddeling.

Contact

Hoe bereikt u uw wijkagent?

Allereerst: Bij spoed of verdachte situaties belt u altijd 112!

Wilt u de wijkagent spreken? Elke wijkagent heeft een eigen informatiepagina op www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten. U kunt uw wijkagent ook bellen via 0900 8844 of hem op straat aanspreken. 

Het is ook mogelijk om anoniem informatie te melden. Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.
 

wijk

wijkagent

te volgen via

Centrum Marc Rodenbusch Twitter@waBrsCentrum
Zuid & Oost Wim Heidendael   Twitter@waBrsZuidOost
Noord Marco Roijen Instagram wijkagent brunssum noord
West Ron Lommen Instagram wijkagent brunssum west