Omgevingsvergunning voor zonnepark

Er zijn plannen voor een gemeentelijk zonnepark op het terrein van de voormalige Terca-steenfabriek aan de Rembrandtstraat. De benodigde omgevingsvergunning hiervoor, is onlangs verleend. Het is tot 15 augustus mogelijk om hier bezwaar tegen te maken.

Hoe u bezwaar maakt, vindt u hier

De gemeenteraad zal op een later moment een definitief besluit over de investering in het zonnepark nemen. Meer informatie over de plannen is te vinden op https://www.brunssum.nl/zonnepark

Ontwerp zonnepark