Onderhoud groen SV Brunssum

Vanaf donderdag 26 maart vindt onderhoud plaats aan de groensingels rondom het sportcomplex van voetbalvereniging SV Brunssum aan de Peerdendries.

Het gaat om onderhoud dat één keer in de 10 jaar plaatsvindt. Door de snoeiwerkzaamheden wordt overlast van de begroeiing op het sportcomplex voorkomen en blijven de singels op de langere termijn beter en dichter begroeid. 
Dat laatste is ook van belang voor kleinere dieren, zoals vogels, die in de singels een goede schuil- en nestplek vinden.

Werkzaamheden

Tijdens het onderhoud worden de meeste - niet alle - bomen en struiken tot op kniehoogte afgezaagd. Binnen de afrastering van het sprotcomplex wordt de singel geheel afgezaagd. Aan de buitenzijde van het complex, aan de straatkant, blijven alle bomen staan. 

Na de snoeiwerkzaamheden zullen de singels kaal aanzien. Na een hergroei-periode van circa twee jaar zullen de singels echter een dichtere begroeiing laten zien dan nu het geval is.

Broedseizoen

Voordat de werkzaamheden beginnen, zal de uitvoerder van de werkzaamheden een schouw houden om vast te stellen of er geen broedende vogels worden verstoord.

Mochten de werkzaamheden gewoon doorgang kunnen vinden, dan zal er eerst gesnoeid en gezaagd worden. In de loop van volgende week vinden vervolgens de opruimwerkzaamheden plaats.