Ontwerpactieplan geluid ter inzage gelegd

Eenmaal per vijf jaar stelt de gemeente Brunssum een actieplan geluid vast. In dit actieplan staat wat de gemeente kan doen om geluidshinder te beperken.

Tot en met 3 juli 2024 kan iedereen reageren op het ontwerp van het actieplan door een zienswijze in te dienen. Op www.brunssum.nl/geluid leest u daar meer over. Op die pagina vindt u naast het ontwerpactieplan ook andere informatie over geluidshinder in Brunssum.

geluidsbelastingkaart