Sportvereniging opnieuw opstarten? Dan eerst een protocol!

Sportverenigingen die na de corona-lockdown hun bedrijvigheid weer mogen opstarten, moeten eerst een protocol bij de gemeente indienen. In dit protocol is vastgelegd hoe de veiligheid van sporters, leden en bezoekers beschermd gaat worden.

De regering heeft een versoepeling van de corona-maatregelen aangekondigd. Onder andere sportclubs mogen hun bedrijvigheid weer opstarten. Dat gebeurt echter met beperkingen om het risico op nieuwe besmettingen tegen te gaan.

Goedkeuring

Om de openstelling goed te organiseren, dient een sportvereniging in overleg te gaan met de gemeente. De basis daarvoor vormt een protocol waarbij per locatie is aangegeven welke maatregelen er zijn of worden genomen om de verwachte aantallen bezoekers of gebruikers te beschermen. 

Het protocol moet zijn opgesteld, en door de gemeente zijn goedgekeurd, voordat de sportactiviteiten weer mogen worden opgestart.

Voor meer informatie over het vereiste protocol kan contact worden opgenomen met de gemeente Brunssum, tel (045) 527 85 55 of gemeente@brunssum.nl