Oproep aan cultuurmakers, verenigingen en culturele organisatie in Brunssum

In 2023 loopt de Kadernota Cultuur van de gemeente Brunssum af. Ondanks dat het door corona moeilijke jaren zijn geweest, vooral ook voor de cultuursector, wil de gemeente Brunssum graag een evaluatie uitvoeren.

Het doel is om vanaf 2024 aan de slag te gaan met een nieuwe of aangepaste Kadernota Cultuur op basis van wat uit deze evaluatie komt.
 
Samen met adviesbureau Cultuurslagers, brengt de gemeente Brunssum de komende tijd in beeld welke ambities uit de kadernota zijn gerealiseerd en welke uitdagingen en kansen er nog liggen. Om deze evaluatie zo goed en compleet mogelijk uit te voeren, is de inbreng van het culturele veld in Brunssum hard nodig!

Enquête

We ontvangen graag je inbreng via deze enquête. Voel je vrij om je ideeën te delen en je input te geven, ook als het een kritische kanttekening betreft. Alle antwoorden worden zorgvuldig en anoniem verwerkt. Het invullen duur maximaal 10 minuten.

Live bijeenkomst

Cultuurslagers en de gemeente Brunssum organiseren op maandag 11 maart om 19.00 uur een  participatiesessie om de inbreng van het culturele veld in Brunssum op te halen. U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst. De locatie wordt nog nader bekend gemaakt.

Graag vooraf aanmelden via e-mail naar jorn.meijers@brunssum.nl of telefonisch via 045 527 86 86 (op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur).