Oranje Lindeplein tegen geweld tegen vrouwen

Het Lindeplein in Brunssum kleurt vanaf zaterdag 25 november 2023 twee weken lang oranje. Hiermee betuigt de gemeente Brunssum steun aan de wereldwijde campagne van de VN tegen Geweld tegen Vrouwen, Orange the World.

Elk jaar zijn wereldwijd 243 miljoen vrouwen het slachtoffer van geweld. Ook in Nederland krijgt 45 procent van de meisjes of vrouwen in hun leven met geweld te maken.
Daarbij gaat het om huiselijk geweld, maar ook om straatintimidatie, stalking, cybergeweld, of seksuele intimidatie op werk of op school.

Orange the WorldVerborgen

Veel geweld tegen vrouwen blijft echter verborgen. De overgrote meerderheid van de vrouwen doet geen aangifte of melding. Veel vrouwen schamen zich, zijn bang, weten niet waar ze terecht kunnen of hebben het gevoel dat melden toch niet helpt.

De Orange the World-campagne wil daarom het taboe rondom geweld tegen vrouwen doorbreken, en het voor slachtoffers gemakkelijker maken om geweld te melden.

Vrouwen die te maken krijgen met geweld, kunnen in Parkstad Limburg onder meer terecht bij Blijf van mijn Lijf Parkstad, (045) 5711 684 of www.blijfvanmijnlijfparkstad.nl.
Landelijk is de organisatie Veilig Thuis actief, 0800 2000 of www.veiligthuis.nl

Op de website geweldtegenvrouwenmelden.nl staan verschillende hulplijnen voor verschillende soorten geweld, en organisaties die geweld tegen vrouwen bestrijden. De website biedt vrouwen die geweld meemaken informatie over waar zij zich kunnen melden.

Campagne

De oranje campagne begint op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, en eindigt 16 dagen later, op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.