Ozb in Brunssum

In de media zijn berichten verschenen over een stijging van de ozb in Brunssum met ruim 20 procent. In werkelijkheid is er sprake van een veel lagere stijging van de woonlasten.

De stijging van de ozb in Brunssum in 2019 is grotendeels het gevolg van een daling van de rioolheffing in Brunssum. De daling van de rioolheffing komt door een andere rente-rekensystematiek in de begroting die vanaf 2019 verplicht gehanteerd moet worden.

De daling van de rioolheffing is gecompenseerd met een hogere ozb. Per saldo stijgen de lasten voor de burger (ozb en rioolheffing samen bezien) met 4 procent - en dus niet met ruim 20 procent. Die 4 procent is conform de landelijke macro-norm.

Kijk hier voor meer informatie over de Begroting 2019 van de gemeente Brunssum.