Proefboring eerste stap richting aardgasvrij wonen

Mijnwater B.V. wil op korte termijn twee proefboringen doen in Brunssum in het kader van de aanleg van een circulair energienetwerk.

Bij de proefboringen wordt niet naar mijnwater geboord, maar naar een ondieper watervoerend grondlaag (maximale diepte 130 meter). In deze grondlaag gaat (tijdelijk) warmte-koude-opslag plaatsvinden.

De resultaten van deze proefboringen zijn nodig voor verschillende projecten in Brunssum op het gebied van aardgasvrij wonen. Mijnwater B.V. heeft een vergunning aangevraagd om putbehuizingen te plaatsen voor deze proefboringen. De gemeente Brunssum neemt naar verwachting begin december 2018 een beslissing op deze aanvraag.

Aardgasvrij

Woningcorporatie Weller realiseert bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen aan de Tarcisiuslocatie (Gregoriuslaan) die aardgasvrij zijn. Het alternatief voor aardgas in dit project komt van Mijnwater B.V. De proefboring voor deze locatie is gepland voor begin december 2018.

Een ander project is het aardgasvrij maken van een deel van Brunssum-Noord. Ook in dit project trekken Mijnwater B.V. en Weller samen op. In Brunssum-Noord wordt naar verwachting in januari 2019 een proefboring gedaan in de groenvoorziening achter de flat aan de Henri Dunantstraat. Een van de onderdelen van het aardgasvrij maken van deze wijk, is de bouw van de Noorderkroon, die aardgasvrij wordt.

Volledig duurzame energievoorziening in 2050

In 2050 moet iedereen in Nederland “van het aardgas af zijn”. De Rijksoverheid heeft bepaald dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Het stadsdeel Brunssum-Noord is geselecteerd door het ministerie van BZK als “Proeftuin Aardgasvrije wijk”.

Woningcorporatie Weller en Mijnwater B.V. hebben hiervoor een plan ontwikkeld, dat door de gemeente is ingediend bij het rijk. Brunssum is daarmee één van de 27 gemeenten die van het Rijk een financiële uitkering krijgen om te leren hoe een bestaande wijk succesvol van het aardgasnetwerk gehaald kan worden, samen met bewoners, gebouweigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere bedrijven.

In de komende tijd gaan Weller, Mijnwater B.V. en gemeente Brunssum aan de slag om, samen met onder andere bewoners, gebouweigenaren en andere organisaties, te komen tot een plan van aanpak voor de wijk Brunssum Noord. Onderdeel van het plan is de communicatie naar de bewoners in de wijk.