Rijksbijdrage van 1,25 miljoen euro voor de bouw van 244 nieuwe woningen in Parkstad

Stadsregio Parkstad Limburg ontvangt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een financiële bijdrage van 1,25 miljoen euro om betaalbare en geschikte woningen voor starters én mensen met een laag- of middeninkomen te bouwen. Het gaat om 244 nieuwe woningen in een drietal nieuwbouwprojecten in Beekdaelen, Brunssum en Kerkrade kunnen worden gebouwd.

Aan Brunssum is een bedrag van 420.000 euro toegekend voor de bouw van 82 woningen in het Victoriapark, dat onderdeel uit maakt van het centrumplan van Brunssum.
Jaimy van Dijk, wethouder wonen van de gemeente Brunssum: ‘De ontwikkeling van het Victoriapark staat symbool voor alle functies en waarden uit het centrumplan in Brunssum. Het gaat over de transformatie van een gebied dat momenteel weinig ruimtelijke, economische en maatschappelijk kwaliteit kent naar een gebied dat deze functies uitermate goed invult. Met daarin een prominente rol voor nieuwe woningen’.

Victoriapark impressie Brunssum bij bericht over subsidie 22 juni 2023

De locatie van het toekomstige Victoriapark

 

Het is de eerste keer dat het ministerie een bijdrage uit de Woningbouwimpuls toekent aan een regionaal samenwerkingsconstruct. Met de toekenning aan Parkstad laat de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zien het ook belangrijk te vinden dat er zowel in het stedelijk (Brunssum, Kerkrade) als het landelijk (Schimmert) gebied gebouwd wordt.

De financiële bijdrage komt uit de in 2019 door het kabinet ingestelde nationale regeling ‘Woningbouwimpuls’ waaruit de afgelopen jaren in vier tranches al €1 miljard aan subsidies aan gemeenten zijn toegekend. De aanvragende gemeente moest in de vorige tranches een project met minstens 500 nieuwe woningen indienen. 
Inmiddels is de regeling Woningbouwimpuls ook ingericht voor gebundelde aanvragen van gemeenten met kleinere nieuwbouwprojecten, die samen voldoen aan het criterium om minimaal  200 nieuwe woningen te bouwen. De Stadsregio Parkstad Limburg heeft daarom drie nieuwbouwprojecten in de aanvraag gebundeld. Toegekend werd:

-    580.000 euro voor Schimmert Centrum (113 woningen) in gemeente Beekdaelen
-    420.000 euro voor Victoriapark (82 woningen) in gemeente Brunssum
-    250.000 euro voor D’r Pool (49 woningen) in gemeente Kerkrade