Samenscholingsverbod voor jongeren in Treebeek

De burgemeester van Brunssum heeft een samenscholingsverbod afgekondigd voor een deel van Treebeek. De maatregel heeft betrekking op jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar en houdt in dat zij zich in het aangegeven gebied niet in groepen mogen ophouden groter dan 4 personen.

Het samenscholingsverbod geldt voor een periode van één maand, van 06 augustus 2021 tot en met 05 september 2021, en is geldig binnen het gebied dat is aangegeven op de bijgevoegde kaart inclusief (delen van) de volgende straten: Trichterweg, Wijenweg, Uranusstraat, Treebeekplein, Koolweg, Schildstraat, Marebosjeweg, ABC-straat, Markt, Marktstraat, Sterrenstraat, Asteroïde en het Orionplein.

gebied samenscholingsverbod Treebeek

Het samenscholingsverbod voor groepen groter dan 4 jongeren geldt niet voor personen uit één huishouden.

Jeugdoverlast

De burgemeester van Brunssum, Wilma van der Rijt, stelt het verbod in naar aanleiding van aanhoudende jeugdoverlast in delen van Treebeek. Ondanks eerdere acties van politie en gemeente, maakt een groep jongeren zich daar stelselmatig schuldig aan provocatie, onheus bejegenen van de politie en handhavers van de gemeente Brunssum én van omwonenden en voorbijgangers, opstootjes en (dreigende) vechtpartijen.

Met het samenscholingsverbod geeft de burgemeester politie en gemeentelijke handhavers een extra instrument in handen om sneller en adequater jeugdoverlast te bestrijden en daarbij ook, waar nodig, preventief op te kunnen treden.

Op overtredingen van het samenscholingsverbod staat een boete die kan oplopen tot een bedrag van 390,- euro per persoon, per overtreding.