Schulden voorkomen door Vroeg eropaf

Inwoners van Brunssum die in de financiële problemen dreigen te komen, worden voortaan snel geholpen door het Team Vroeg Eropaf.

Dit team signaleert als er betalingsachterstanden dreigen en biedt direct hulp aan. Zo wordt voorkomen dat mensen uiteindelijk diep in de schulden terecht komen.

In het Team Vroeg Eropaf werkt de gemeente Brunssum samen met woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en waterbedrijven om geldzorgen aan te pakken.

Signaal

Wanneer een inwoner of huishouden van Brunssum bij een landelijk aangesloten organisatie (energieleverancier, woningcorporatie, zorgverzekeraar of waterbedrijf) een betalingsachterstand heeft van één of enkele maanden, wordt de gemeente hierover geïnformeerd. 
Op basis van dit signaal neemt het Team Vroeg Eropaf contact op met de bewoner of het huishouden. Samen wordt vervolgens gekeken wat de beste aanpak is.

Zo kan het team ondersteuning bieden bij het maken van een overzicht van de financiële situatie, bij het aanvragen van toeslagen/vergoedingen, of bij het afspreken van betalingsregelingen.

Bij de uitvoering van deze aanpak werkt de gemeente samen met de sociale dienst ISD BOL en het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW).

Preventie

Met de inzet van het Team Vroeg Eropaf wil de gemeente het ontstaan van schulden voorkomen. 

Uit onderzoek blijkt dat mensen die schulden hebben, in een stresssituatie terechtkomen waarin vaak verkeerde keuzes worden gemaakt. Zo leiden schulden tot een negatieve spiraal waardoor mensen gevangen komen te zitten in steeds complexere multiproblematiek. 

Door alert en vroegtijdig in te zetten op het voorkomen van schulden, blijft een stabiele, financieel gezonde toekomst voor deze mensen behouden.

Team Vroeg Eropaf gaat in februari 2021 van start.