Start herstel boulevard in Schutterspark

Eind januari 2024 is gestart met het herstel van de Schuttersboulevard in het Schutterspark in Brunssum. De boulevard, of promenade, vormt de verbinding tussen het Schuttershuuske en de vijver, die het middelpunt markeert van het park.

De gemeente Brunssum heeft, samen met IBA Parkstad, het initiatief genomen om het Schutterspark op te waarderen. Het streven hierbij is behoud van het oorspronkelijke karakter van het Schutterspark: een openbaar en gratis toegankelijk park waarin de historische recreatieve structuur wordt hersteld met respect voor de (historische) natuur- en landschapswaarden.

Schuttersboulevard 2Oude allure

De Schuttersboulevard is een belangrijk element in het park. In de plannen voor de opwaardering van het park blijft de laan op de huidige plek liggen, maar wordt de oude allure hersteld onder meer door het toevoegen van meer groen.

De werkzaamheden die in januari zijn gestart, richten zich op een nieuwe verharding. De nieuwe laan krijgt in het midden 2,50m asfaltverharding, met aan weerszijden een rand van 0,50m natuurstenen kasseien. Ook het terreinmeubilair wordt vernieuwd: aan de zuidzijde van de verharding komen nieuwe lange banken. 

De plannen handhaven de bestaande bomen langs de boulevard, maar nabij het Schuttersplein, tegenover halte Schuttersspoor, worden nieuwe, deels meerstammige bomen aangeplant. Over de gehele lengte komt ook een robuuste groenstructuur van rhododendron.

Attracties

Wethouder Hugo Janssen benadrukt dat de aanpak van Schuttersboulevard slechts een eerste stap is in de aanpak van het Schutterspark. “In de komende tijd staat nog meer te gebeuren. We werken aan plannen voor een opwaardering van de openbare ruimte en de diverse voorzieningen zodat kwaliteit van de openbare ruimte hand in hand gaat met aantrekkelijke laagdrempelige attracties”.

Met die investeringen, zegt wethouder Janssen, wordt het Schutterspark weer wat het ooit was: “Een park met een landschappelijk en recreatieve uitstraling, niet alleen voor de inwoners van Brunssum, maar voor de hele regio”.

Schutterspark

Het Schutterspark is een bos- en natuurpark aan de oostrand van Brunssum. Het 80 ha grote gebied is in 1919 ontworpen door landschapsarchitect K.C. van Nes, in opdracht van de Staatsmijnen, als een volkspark voor de mijnwerkers en hun gezinnen. De gemeente Brunssum is sinds 1970 eigenaar van het Schutterspark.

Start SchuttersboulevardWethouder Hugo Janssen geeft het startschot voor de nieuwe inrichting van de Schuttersboulevard. Naast hem projectleider Thom Janssen. Foto: Emile Verhijden.