Steunmaatregelen voor ondernemers

Ondernemers kunnen tijdens de coronacrisis een beroep doen op financiële ondersteuning door de Rijksoverheid. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/steunpakket.

Dit zijn, in het kort, de belangrijkste maatregelen:

  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De TVL is er voor mkb-ondernemers en zzp’ers die omzet verliezen en hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Alle ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen voor het 1e kwartaal van 2022 TVL-subsidie aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten. Vanwege de aanhoudende impact van coronamaatregelen, heeft het kabinet besloten om TVL nog eenmaal te verlengen, tot en met maart 2022.
  • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW6). Vergoeding van deel loonkosten voor bedrijven met omzetverlies. Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 december 2021 is aangekondigd dat wegens de verlenging van de aangescherpte coronamaatregelen er een NOW6 komt. De NOW6 heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022. 
  • Bbz alternatief voor de Tozo. De Tozo is gesloten. Zelfstandig ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De uitvoering van deze regeling is tijdelijk vereenvoudigd, zodat zelfstandig ondernemers eenvoudiger aanspraak kunnen maken op financiële steun.
  • Belastinguitstel. Het kabinet heeft besloten het belastinguitstel voor ondernemers automatisch te verlengen tot eind 2021. Dit geldt voor betalingen die onder het coronabesluit vallen, tot en met 31 januari 2022.

Voor bepaalde sectoren, waaronder cultuur en sport, zijn er aanvullende steunmaatregelen. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/steunpakket.