Subsidie voor Het Bentjen

De Vereniging van Eigenaren (VvE) van hoogbouwcomplex Het Bentjen in Brunssum-Noord krijgt van gemeente Brunssum een éénmalige subsidie van € 17.500,- voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een woonlasten neutrale renovatie. De Vereniging betaalt zelf de andere helft van de kosten voor het onderzoek.

De VvE van Het Bentjen is actief in een gebied dat zowel valt binnen de Pilot Aardgasvrije wijken als binnen het gebied waarvoor in het kader van het Volkshuisvestingsfonds door het rijk subsidie is toegekend voor de renovatie en verduurzaming van wijken. “Reden om deze ‘pioniers’ te ondersteunen bij hun eerste stappen op het pad van verduurzaming”, zegt wethouder Math Houben (PAK). “Het haalbaarheidsonderzoek naar een woonlasten neutrale renovatie kan een positieve impuls geven aan beide projecten en daarmee ook bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen op het gebied van de energietransitie”.

In 2050 moeten alle woningen in Nederland een goed en betaalbaar alternatief hebben voor aardgas. Dat geldt voor huur-, maar ook voor koopwoningen. Houben vervolgt: “Wat de beste oplossing is voor bijvoorbeeld een flat als Het Bentjen is niet zomaar te zeggen. Er is niet één standaardoplossing voor iedereen in Nederland. Dit onderzoek moet uitwijzen welke mogelijkheden de eigenaren van deze appartementen hebben. Wellicht zijn de uitkomsten ook bruikbaar voor andere Verenigingen van Eigenaren van vergelijkbare flats”.

Wie eigenaar is van een appartement, heeft te maken met een Vereniging van Eigenaren, een zogeheten VvE. Zo’n VvE draagt zorg voor het onderhoud van de gezamenlijke delen van het complex, zoals bijvoorbeeld het dak, en is ook (wettelijk) verplicht ervoor te zorgen dat er voldoende reserve in kas zit voor noodzakelijke maatregelen. Daar gaan maatregelen in het kader van de energietransitie ook toe behoren.