Tijdelijk Noodfonds Energie voor 2024 is open

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is opnieuw geopend. Ook in 2024 helpt het fonds huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening.

In vergelijking met 2023 komen mensen eerder in aanmerking voor hulp:

Mensen met een laag inkomen (tot 130% sociaal minimum) kunnen steun aanvragen als zij 8% van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. In 2023 was dit 10%.

Voor mensen met een laag middeninkomen (tot 200% sociaal minimum) ligt deze grens op 10% van het inkomen, in plaats van 13% vorig jaar.

Wie komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor steun wordt er komend jaar gekeken naar de hoogte van de energierekening ten opzichte van het inkomen. De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds:

  • Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen.
  • Huishoudens hebben zelf een energiecontract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. De rekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 8 tot 10 % van het gezamenlijk bruto-inkomen.
  • Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 8 tot 10 % van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden.
  • Een huishouden kan een bijdrage aanvragen voor de daaropvolgende 6 maanden.
  • De exacte voorwaarden vindt u op de website van het Noodfonds, www.noodfondsenergie.nl.

Aanvragen

Het Noodfonds is op 22 januari 2024 geopend. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 maart 2024 via de website van het Noodfonds:www.noodfondsenergie.nl

noodfonds energie