Tijdelijke verkeershinder Lindeplein

Vanaf maandag 30 oktober vinden werkzaamheden plaats aan de rijbaan op het Lindeplein. Het verkeer kan dan gedurende twee weken gebruik maken van slechts één rijbaan.

Tijdens de werkzaamheden zullen de huidige verkeersdrempels worden aangepast. Het worden 30-km-drempels. Hierdoor wordt de snelheid van het verkeer ter plekke beter afgeremd.

De werkzaamheden duren twee weken en worden in vier fasen uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zal steeds één baan zijn afgezet waardoor er voor het verkeer enige hinder zal ontstaan.