Tozo verlengd tot 1 juli 2021

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot 1 juli 2021. De Tozo-3 is onderdeel van het brede pakket aan maatregelen voor het ondersteunen van economie en arbeidsmarkt in de coronacrisis.

Tozo-3 in het kort

  • Zelfstandig ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis kunnen voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 een uitkering levensonderhoud aanvragen ter hoogte van het sociaal minimum (bijstandsnorm).
  • Wie als ondernemer al een uitkering levensonderhoud Tozo-2 kreeg, kan via een mutatieformulier Tozo-3 aanvragen.
  • Voor de lening bedrijfskapitaal zijn er in Tozo-3 geen grote wijzigingen in de voorwaarden ten opzichte van Tozo-2. Er kan een lening bedrijfskapitaal worden aangevraagd tot 1 juli 2021 tot een maximum van € 10.157,- (tenzij dit maximale bedrag al geleend is onder Tozo 1 en/of 2).

Toets op beschikbare geldmiddelen

Toegevoegd aan Tozo-3 is de toets op beschikbare geldmiddelen
De toets op beschikbare geldmiddelen houdt in dat zelfstandig ondernemers niet in aanmerking komen voor uitkering levensonderhoud als zij onderdeel zijn van een huishouden dat beschikbare geldmiddelen bezit van opgeteld meer dan € 46.520.

Het volgende telt mee bij deze toets: contant geld, bank- en spaartegoeden en beleggingen (aandelen, obligaties, opties e.d.).

Zaken als de eigen woning, een bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden tellen niet mee.

Aanvragen

Tot 1 oktober 2020 kunnen ondernemers nog Tozo-2 aanvragen.

Na 1 oktober kunnen ondernemers Tozo-3 aanvragen.

Net als bij de eerste twee Tozo-regelingen geeft de gemeente Maastricht uitvoering aan Tozo-3 voor de gemeente Brunssum.

Een aanvraag indienen doet u via www.gemeentemaastricht.nl/tozo. Hier vindt u ook meer informatie over Tozo-3.