Uitspraak kort geding Hof van Oeloven

In het project Hof van Oeloven wordt een twintigtal kavels door de gemeente Brunssum aangeboden. De toewijzing van deze kavels gebeurt op basis van een loting. Tegen de uitgevoerde loting is door enkele gegadigden geprocedeerd, zij stelden dat de loting niet juist was verlopen. Deze eisen zijn door de rechter in een kort geding afgewezen.

De gemeente Brunssum zal nu het vervolg van de kaveltoewijzing oppakken. Dit houdt in dat de makelaar betrokken bij dit proces de verdere kaveltoewijzing volgens de eerdere procedure zal oppakken na de zomervakantie. 

Meer weten over het Hof van Oeloven? Kijk dan eens op de informatiepagina Hof van Oeloven