Vanaf 1 mei 2022: Wet open overheid (Woo)

Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het doel van deze wet is een transparantere overheid.

Informatie opvragen

Op grond van de Woo kan, net als onder de Wob, informatie bij de gemeente worden opgevraagd.

Als u informatie wilt opvragen, kunt u dat het beste schriftelijk doen (via brief of e-mail), maar mondeling kan dat ook. U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw Woo-verzoek. Deze termijn kan met twee weken worden verlengd.

Als uw verzoek heel omvangrijk is en de afhandeling naar verwachting langer duurt dan 6 weken, dan zal de gemeente contact met u opnemen en met u afspraken maken over de afhandeling van uw verzoek.

Alle overheidsinformatie op één plek

Veel informatie van de gemeente is al openbaar en is te vinden op de website van de gemeente of op overheid.nl.

De Woo verplicht de gemeente echter om, op termijn, meer informatie actief openbaar te maken. Hiermee wordt voorkomen dat burgers om deze informatie moeten vragen.

Hiervoor wordt landelijk één centrale plek ingericht waar straks alle overheidsinformatie, dus niet alleen informatie van Brunssum, te vinden is.