Verenigingskas spekken met oud papier!

Welke Brunssumse vereniging wil oud papier inzamelen? De gemeente Brunssum zoekt een vereniging die één keer in de maand tegen een leuke vergoeding oud papier wil inzamelen.

Oud papier inzamelingIn Brunssum wordt oud papier opgehaald door verenigingen in samenwerking met Rd4. Zo verdienen de verenigingen wat extra's voor hun activiteiten. Onlangs een route vrijgekomen voor het inzamelen van oud papier. Het gaat om de buurt Op de Vos. Deze route wordt iedere eerste laatste zaterdagmorgen van de maand gelopen. Het inzamelen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Rd4.

Wil je met jouw vereniging wel wat extra inkomsten voor de verenigingskas verdienen, dan is dit een mooie kans! De gemeente zoekt een geregistreerde vereniging met een Kamer van Koophandel-nummer en een bankrekeningnummer op naam van de vereniging.

Per inzameling zijn steeds vier geïnstrueerde vrijwilligers nodig. De vrijwilligers die helpen dienen een veiligheidsinstructie te volgen bij Rd4. Om te zorgen dat de inzameling óók door kan gaan als er zieken zijn of bijvoorbeeld in vakantieperioden, moet de vereniging een pool van minimaal 24 vrijwilligers kunnen bieden.

Is dat voor jullie geen probleem? Grijp dan je kans en meld je vereniging aan.

Meer informatie?

Voor meer informatie en/of inschrijven kan contact worden opgenomen met de gemeente Brunssum: gemeente@brunssum.nl. Reageren kan tot uiterlijk 1 januari 2024.