Verruiming bevoorradingstijden

De gemeente Brunssum heeft besloten om de tijden te verruimen waarop supermarkten bevoorraad mogen worden.

Normaal gesproken mogen supermarkten niet vóór 7 uur 's ochtends bevoorraad worden. Dat verbod is nu tijdelijk opgeheven. Voorlopig tot en met maandag 6 april 2020 is bevoorrading 24 uur per dag, 7 dagen per week toegestaan.

De maatregel gaat per direct in.

Met deze maatregel wil de gemeente Brunssum supermarkten helpen om te voorzien in de vraag naar producten. Deze vraag is, als gevolg van de corona-crisis, sterk toegenomen. Daardoor staan klanten regelmatig voor lege schappen in de supermarkten. Door de tijden waarop bevoorraad mag worden vrij te geven, kunnen supermarkten sneller de voorraden aanvullen en daarmee teleurstelling en onrust onder klanten voorkomen.

Tijdelijk

De verruiming van de bevoorradingstijden betekent dat omwonenden van een supermarkt in de komende periode mogelijk extra overlast zullen ervaren door toegenomen vrachtverkeer. De gemeente vraagt om begrip hiervoor. De bijzondere crisissituatie waarin Nederland zich bevindt, vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Vandaar dat de gemeente Brunssum hieraan meewerkt.

Het gaat om een tijdelijke verruiming. Zodra de vraag naar producten uit supermarkten weer normaliseert, gelden de normale beperkingen voor het bevoorraden.