Vliegenoverlast

Eind juni sprak een afvaardiging van bewoners met het bedrijf van TpD Recycling BV, politieke vertegenwoordigers, ambtenaren en wnd burgemeester Gerd Leers over maatregelen die de vliegenoverlast in de directe omgeving konden beperken. Op donderdag 8 november ontvingen bewoners een brief over wat er is gebeurd met de gemaakte afspraken en welke stappen nog worden gezet om herhaling te voorkomen.

Gelukkig hebben de gemaakte afspraken al redelijk snel geleid tot een forse afname van het aantal vliegen. Toch waren de genomen maatregelen helaas niet voldoende om de overlast helemaal weg te nemen, dat was zeker in de warme nazomerweer nog merkbaar. De brief geeft de omwonenden inzicht in de stand van zaken.