Zaterdag 23 maart: vrijwilligers ruimen zwerfafval op

Op zaterdag 23 maart 2024 is de Landelijke Opschoondag. Inwoners, ondernemers, verenigingen, en scholen komen in actie voor een omgeving zonder zwerfafval. In Brunssum vinden die dag opschoonacties plaats in alle wijken, waaraan tientallen vrijwilligers deelnemen.

Zwerfafval is veel mensen een doorn in het oog. Het is al het afval dat, bewust of onbewust, is achtergelaten of beland op plekken waar het niet hoort, bijvoorbeeld op straat of in de natuur.

Zwerfafval bestaat onder andere uit sigarettenpeuken, kauwgom en verpakkingsafval zoals snoepwikkels, flesjes, blikjes en patatbakjes.

Vrijwilligers

In Brunssum zijn vrijwilligers actief die regelmatig, vaak maandelijkse, opruimacties organiseren om de eigen buurt of wijk zwerfafval-vrij te houden, in samenwerking met de gemeente. 

Op zaterdag 23 maart worden al die acties gebundeld, waardoor in de hele gemeente vele vrijwilligers, jong en oud, de straat opgaan voor een schoon Brunssum. Naast het creëren van een schone eigen omgeving is het ontmoeten van nieuwe buurtbewoners, gezelligheid en beweging de belangrijkste verdiensten van deze opruimacties. 

De gemeente ondersteunt en faciliteert de acties door het beschikbaar stellen van grijpstokken, afvalzakken en hesjes. Ook zorgt de gemeente dat het ingezamelde afval wordt afgevoerd.

De actie in elke wijk duurt circa 2 uur. De vrijwilligers krijgen een kopje koffie/thee en iets lekkers aangeboden.

Meedoen?

Wie mee wil doen met het opruimen van zwerfvuil in de eigen wijk, is van harte welkom! 

Per wijk starten de opschoonacties op de volgende tijdstippen en locaties:

Wijk

tijden

locatie

contact

Brunssum-Zuid 09.30 – 11.30 uur Gemeenschapshuis De Burcht, Wieënweg 18 henri.ummels@ziggo.nl
Brunssum-Noord 11.00 – 13.00 uur Noorderhuis, De Gasperistraat 3 brunssumnrdschoon@outlook.com
Brunssum-Oost 10.00 – 11.30 uur St. Josephkerk, Sint Gregoriuslaan 3 info@john-hermans.eu
Brunssum-Centrum 10.00 – 12.00 uur Buro Brunssum, Kerkstraat 3 brunssumcentrumschoon@outlook.com
Brunssum-West 14.00 – 16.00 uur Stichting De Droomgaard, Wijenweg 121 samensteedsschoner@gmail.com