Zonnepanelen in de beschermde mijnwijken

De gemeente Brunssum heeft onlangs beleid vastgesteld om het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen binnen de beschermde mijnwijken mogelijk te maken.

Op 21 januari 2009 zijn vijf mijnwerkerskoloniën, twee parken (Schutterspark en Vijverpark) en het voormalig mijnspoortracé door het Rijk aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht. 

Deze aanwijzing is geregistreerd bij het Kadaster en wordt bij verkoop van een perceel of pand ook opgenomen in de eigendomsakte. De aanwijzing is ook vertaald in onze vigerende bestemmingsplannen. De mijnwerkerskoloniën en het voormalige mijnspoortracé zijn opgenomen in het bestemmingsplan 'Beschermd Dorpsgezicht Mijnkoloniën' dat u kunt raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl via de code NL.IMRO.0899.bpBeschermdGezicht-VA01.

Vergunningplicht voor zonnepanelen

In de meeste gevallen kunnen zonnepanelen op het dak zonder vergunning gerealiseerd worden. 

In een als beschermd stads- en dorpsgezicht aangewezen gebied heeft u voor het plaatsen van zonnepanelen een vergunning nodig, indien het dakvlak waarop de panelen beoogd zijn gekeerd is naar openbaar gebied, zoals een weg, groenstrook, openbaar water of een met de auto toegankelijk achterpad. 

Bij een aangewezen monument is in de meeste gevallen ook aan de zijde die niet naar openbaar gebied gekeerd is een vergunning noodzakelijk.

Gelet op het voorgaande adviseren wij u dan ook om, indien u woonachtig bent in een beschermd stads- en dorpsgezicht of in een monument, vóór het plaatsen van zonnepanelen even contact op te nemen met de gemeente.

Mogelijkheden 

De samenwerkende Parkstadgemeenten hebben de ambitie geformuleerd om in 2040 een energieneutrale regio te zijn. Om die ambitie te realiseren, worden diverse projecten uitgevoerd waaronder het Zonnepanelenproject Parkstad, dat aan 7.250 particuliere huishoudens, bedrijven en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3×80 ampère de kans biedt te investeren in duurzaamheid. 

Daarnaast nemen steeds meer mensen, ook buiten het zonnepanelenproject om, de stap om zonnepanelen op het dak van hun woning te realiseren. 

De gemeente Brunssum wil bewoners van een beschermd stads- en dorpsgezicht faciliteren om zonnepanelen te kunnen plaatsen. Dit moet echter niet ten koste gaan van het aanzien of de waarde van panden.

De gemeente Brunssum heeft daarom een aantal beleidsregels geformuleerd en deze beleidsregels zijn na een uitgebreide participatieprocedure door de gemeenteraad vastgesteld op 24 september 2019. 
Het beleid stelt met name regels omtrent kleurstelling van de panelen en de plaatsing op het dakvlak. Bovendien moeten de panelen en dragers het onderliggende dak niet beschadigen.

Bij uitzonderlijke monumenten en daken met een bijzondere vorm of bedekt met kwetsbare materialen, wordt echter géén medewerking verleend aan zonnepanelen.

De beleidsregels zijn een aanvulling op de Welstandsnota.