Zonnepanelen plaatsen? Misschien vergunning nodig!

Overal in Brunssum plaatsen inwoners zonnepanelen op hun woning. Meestal is daar géén vergunning voor nodig. Maar soms wel. Daarom is het advies: als u kiest voor zonnepanelen op uw woning of bedrijfsgebouw, neem vooraf altijd even contact met de gemeente op.


Zonnepanelen zitten in de lift. Dankzij goedkope leenmogelijkheden is het aantrekkelijker dan ooit om zelf zonne-energie te winnen. Dat past ook in het streven van de gemeente Brunssum en Parkstad Limburg om in 2040 helemaal energieneutraal te zijn.

Beschermd gezicht

Meestal is voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de eigen woning geen vergunning nodig. Maar er zijn uitzonderingen. Zo valt een derde deel van Brunssum – ongeveer 4 duizend woningen – binnen het zogenaamd ‘beschermd gezicht’. Staat uw woning binnen een ‘beschermd gezicht’, dan is vaak wél een vergunning vereist vóór u zonnepanelen kunt plaatsen.

Wilt u weten of u voor uw woning of bedrijfsgebouw een vergunning nodig hebt? Neem vooraf even contact met de gemeente op. Dat kan via (045) 527 85 55.

Zonnepanelen Brunssum