"Als je ziet wat je voor die kinderen kunt betekenen..."

Liesbeth van de Wal uit Brunssum is dol op kinderen. Ze heeft er zelf vier. Daarnaast is ze, samen met haar man, pleegouder. Haar eerste pleegkind vangt ze op als ze in de 20 is. Nu heeft ze drie pleegkinderen in huis, in de leeftijd van 9 tot 15 jaar.

"Het huis is altijd vol", zegt ze. "Maar als je ziet wat je voor die kinderen kunt betekenen, dan heb je zoiets van, ja, daar doe ik het voor".

Er zijn meer dan 23 duizend pleegkinderen in Nederland. Het gaat om kinderen uit gezinnen waar ze niet de zorg krijgen die ze op dat moment nodig hebben. De kinderen kunnen dan, soms kort, soms langer, in een pleeggezin terecht.  

Pleegouders zijn nodig om kinderen een goede start in het leven te geven. Pleegouders zijn daarmee van onschatbare waarde. Liesbeth: "Als je dan ziet dat het kind groeit, dat het goed in z'n vel gaat zitten, dat het allerlei dingen weer leuk gaat vinden, dan heb je zoiets van: ja, dan heb je dat toch bereikt". 

Geïnteresseerd?

De pleegkinderen in Nederland hebben mensen als Liesbeth van de Wal hard nodig. Misschien is het pleegouderschap ook iets voor u? Dat kan in deeltijd of in voltijd. 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Scoor Pleegzorg voor een vrijblijvend gesprek. Bel (045) 8200 222, of kijk op www.scoorpleegzorg.nl