Aan de slag in de horeca

Sommige mensen hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld vanwege een taalachterstand of een arbeidsbeperking. Twee jaar geleden maakte de gemeenteraad extra geld vrij om die mensen te helpen. Met succes. Dankzij speciale trajecten hebben inmiddels 50 mensen een baan gevonden.

Een voorbeeld is een horeca-training voor statushouders. Het stadsjournaal was erbij.