Brunssum steunt podiumkunsten met speciaal fonds

Wil je optreden op één van de vier podia die Brunssum rijk is? Dan ondersteunt de gemeente je met een bijdrage tot 2.500,- euro.

Brunssum telt vier podia: de Brikke Oave, het Openluchttheater, de Muziekschool en het Clemensdomein.

Om het gebruik van deze podia te stimuleren, heeft de gemeente een Stimuleringsfonds in het leven geroepen. Iedere beoefenaar van podiumkunsten kan hierop een beroep doen, amateur zowel als (semi-)professionele kunstenaar. 

Voor een bijdrage komen initiatieven in aanmerking die bijdragen aan het culturele klimaat en een impuls geven aan podiumkunsten in Brunssum. Dat kan muziek zijn, theater, poëzie of dans.

De aanvrager hoeft niet in Brunssum te wonen, maar het optreden moet wel plaatsvinden in Brunssum. 

Aanvragen & meer informatie

Het fonds kan maximaal 10 aanvragen per jaar honoreren tot een maximum van 2.500,- euro per initiatief. De toegekende bedragen zijn voorschotten. Geld dat terugvloeit naar het fonds wordt gebruikt om nieuwe initiatieven te financieren. Zo ontstaat een 'revolverend' fonds.

Kijk hier voor meer informatie over het fonds.