Compass in Brunssum

Brunssum is de enige locatie in Parkstad Limburg waar de nieuwe onderwijsvorm Compass wordt aangeboden.

Compass, een initiatief van onderwijskoepel LVO, is bedoeld voor leeringen met een MAVO-, HAVO- en VWO-advies.

Het is een kleinschalige onderwijsvorm, ontwikkeld door docenten van het Romboutscollege, Emmacollege, Sint-Janscollege en het Broeklandcollege. 

Binnen Compass bepalen leerlingen zelf hoe, waar en wanneer ze leren. Deze bijzondere manier van leren helpt ze om flinke stappen te maken, in een tempo en naar het niveau dat bij de leerlingen past. Binnen een strakke structuur worden de leerlingen begeleid door een persoonlijke coach en door docenten. Hierbij ligt de nadruk ligt op het stimuleren van zelfstandig leren.

Compass ging in het schooljaar 2018/2019 van start op de Rombouts-locatie in Brunssum.