Nieuw in het stadsjournaal: De Blauwe Zusters van Brunssum

De Blauwe Zusters worden ze genoemd. 5 Zusters die sinds 2004 in een klooster in Brunssum wonen. Elke zaterdag organiseren ze activiteiten voor kinderen uit de buurt. Vaak kinderen die het thuis minder breed hebben.

De Blauwe Zusters vangen elke zaterdag kinderen op in hun klooster aan de Dorpstraat. Ze doen spelletjes met de kinderen, organiseren kinderkampen, onderhouden een moestuintje, stimuleren naastenliefde, en bieden een luisterend oor. Het motto van de zusters is: "Geef ze een leuke dag, en geef ze iets mee voor de toekomst". 

Omdat de zusters de kinderen uit liefdadigheid opvangen, heeft de gemeente Brunssum besloten om hun initiatief te steunen. Financieel, maar ook in natura. Zodat de zusters hun werk voor de kinderen uit de buurt kunnen voortzetten.

De zusters zijn verder volledig afhankelijk van giften. Wilt u hen, en de kinderen, steunen, doneer dan. Elke gift is welkom:
Dienaressen van de Heer, NL16 ABNA 0529 4311 22, o.v.v.  Hulp Kwetsbare Kinderen.